Đánh giá kết quả điều trị bệnh vảy nến thông thường bằng bôi potriolac kết hợp uống methotrexat

  • Phạm Công Chính Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Hoàng Văn Mạnh Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa

Main Article Content

Keywords

Vảy nến, potriolac, methotrexate

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị bệnh vảy nến thông thường bằng bôi potriolac kết hợp uống methotrexate. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có đối chứng so sánh trên 35 bệnh nhân vảy nến mức độ vừa và nặng. Kết quả: Trong nhóm nghiên cứu có 80%  bệnh nhân nam và 20% bệnh nhân nữ với độ tuổi trung bình: 56,8 ± 10,5; mức độ bệnh vừa 34%, nặng 66,7%. Tất cả đang ở giai đoạn bệnh hoạt động. Trước điều trị, bệnh nhân mức độ nặng 74,3%, mức độ vừa 25,7%, mức độ nhẹ không có. Sau điều trị bệnh nhân mức độ nhẹ 88,6%, mức độ vừa 11,4%, mức độ nặng không còn. Trước điều trị PASI 24,6 ± 7,3, sau điều trị còn 0,2 ± 0,3 và PASI giảm được 99,01%. Kết quả chung rất tốt 45,7%, tốt 54,3%. Tác dụng khô da gặp 8,6%, rối loạn sắc tố 5,7%, nóng rát/ngứa 8,6%, khác 5,7%. Chi phí điều trị thấp hơn 50% so với thuốc nhập ngoại. Kết luận: Điều trị bệnh vảy nến thể thông thường mức độ vừa và nặng bằng thuốc bôi sản xuất trong nước (potriolac) phối hợp với methotrexat đạt kết quả tương đương thuốc với thuốc nhập ngoại (daivonex). Thuốc ít tác dụng phụ, dễ sử dụng. 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2015) Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu (Ban hành kèm theo QĐ 75/QĐ-BYT ngày 13/01/2015) Hà Nội.
2. Đặng Văn Em (2000) Nghiên cứu một số yếu tố khởi động, cơ địa và thay đổi miễn dịch trong bệnh vảy nến thông thường. Luận án Tiến sỹ y học, Đại học Y Hà Nội.
3. Barrea L, Savanelli MC, Di Somma C, Napolitano M, Megna M, Colao A, Savastano S (2017) Vitamin D and its role in psoriasis: An overview of the dermatologist and nutritionist. Rev Endocr Metab Disord 18(2): 195-205.
4. Ćalasan MB, van den Bosch OF, Creemers MC, Custers M, Heurkens AH, van Woerkom JM, Wulffraat NM (2013) Prevalence of methotrexate intolerance in rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis. Arthritis research & therapy 15: 217.
5. Coates LC, Helliwell PS (2016) Methotrexate efficacy in the tight control in psoriatic arthritis study. The Journal of rheumatology 43(2): 356-361.
6. Gisondi P, Fostini AC, Fossà I, Girolomoni G, Targher G (2018) Psoriasis and the metabolic syndrome. Clin Dermatol 36(1): 21-28.
7. Kelly JB, Foley P and Strober BE (2015) Current and future oral systemic therapies for psoriasis. Dermatol Clin 33(1): 91-109.
8. Shen S, O'Brien T, Yap LM, Prince HM, McCormack CJ (2012) The use of methotrexate in dermatology: A review. Australas J Dermatol 53(1): 1-18.