Giá trị thang điểm PNED trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá trên không do dãn tĩnh mạch tại Bệnh viện Nhân dân 115

  • Thái Đức Trí Bệnh viện Nhân dân 115
  • Trần Hà Hiếu Bệnh viện Quân y 175
  • Lê Nguyễn Đình Hải Bệnh viện Quân y 175
  • Phạm Ngọc Thúy Bệnh viện Quân y 175
  • Nguyễn Thị Lộc Bệnh viện Quân y 175
  • Phạm Thị Thảo Bệnh viện Quân y 175

Main Article Content

Keywords

Thang điểm PNED, xuất huyết tiêu hóa trên

Tóm tắt

              Mục tiêu: Đánh giá thang điểm PNED trong tiên lượng các kết cục của xuất huyết tiêu hóa trên không do dãn tĩnh mạch. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thuần tập trên 193 bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên điều trị tại Khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân 115 từ tháng 1/2021 đến 6/2022. Tính điểm số PNED, diện tích dưới đường cong ROC (AUC) để xác định giá trị dự đoán của thang điểm. Kết quả: Trong 193 bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên, tỷ lệ nam/nữ: 2,72/1, độ tuổi trung bình 60,80 ± 13,31. Tỷ lệ bệnh nhân phải truyền máu chiếm 77,72%; nội soi can thiệp 35,75%, tái xuất huyết 6,22% và chuyển phẫu thuật 2,07%. Tỷ lệ tử vong chiếm 5,69%. Về dự báo can thiệp y khoa nói chung của thang điểm PNED với AUC = 0,614, (KTC 95%: 0,54-0,683, p=0,04). Dự đoán tiên lượng tái xuất huyết có AUC = 0,903, (KTC 95%: 0,852-0,941, p=0,0001). Dự báo can thiệp truyền máu truyền máu: AUC = 0,726 (KTC 95%: 0,657-0,787, p=0,0001). Không dự báo tiên lượng can thiệp nội soi được. Trong tiên lượng kết cục tử vong thang điểm PNED có AUC = 0,897, (KTC 95%: 0,845-0,936, p=0,0001). Với điểm cắt là 6 có độ nhạy: 81,82%, độ đặc hiệu: 82,97%, giá trị tiên đoán dương: 22,5%, giá trị tiên đoán âm 98,7%. Kết luận: Thang điểm PNED có tiềm năng cao trong tiên lượng chảy máu tái phát và dự báo kết cục tử vong ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên không do dãn tĩnh mạch.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trần Thị Ngọc Lan (2020) Nghiên cứu so sánh thang điểm PNED với các thang điểm GB, AIMS65 trong phân tầng nguy cơ các bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên. Tạp chí Y Dược học - Bệnh viện Đại học Y Dược Huế 3(10), tr. 10.
2. Nguyễn Ngọc Tường Vy (2020) So sánh tiên lượ̣ng của hai bảng điểm AIMS65 vớ́i Glasgow - Blatchford trong dự đoán các biế́n cố kết cục của xuấ́t huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày tá tràng tại Bệnh việ̣n Nhân dân Gia Định. Luận văn Thạc sỹ, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
3. Gu L, Xu F, Yuan J (2018) Comparison of AIMS65, Glasgow-Blatchford and Rockall scoring approaches in predicting the risk of in-hospital death among emergency hospitalized patients with upper gastrointestinal bleeding: A retrospective observational study in Nanjing, China. BMC Gastroenterol 18(1): 98.
4. Kim MS, Moon HS, Kwon IS, Park JH, Kim JS, Kang SH, Sung JK, Lee ES, Kim SH, Lee BS, Jeong HY (2020) Validation of a new risk score system for non-variceal upper gastrointestinal bleeding. BMC Gastroenterol 20(1): 193.
5. Marmo R, Koch M, Cipolletta L, Capurso L, Grossi E, Cestari R, Bianco MA, Pandolfo N, Dezi A, Casetti T, Lorenzini I, Germani U, Imperiali G, Stroppa I, Barberani F, Boschetto S, Gigliozzi A, Gatto G, Peri V, Buzzi A, Della Casa D, Di Cicco M, Proietti M, Aragona G, Giangregorio F, Allegretta L, Tronci S, Michetti P, Romagnoli P, Piubello W, Ferri B, Fornari F, Del Piano M, Pagliarulo M, Di Mitri R, Trallori G, Bagnoli S, Frosini G, Macchiarelli R, Sorrentini I, Pietrini L, De Stefano S, Ceglia T, Chiozzini G, Salvagnini M, Di Muzio D, Rotondano G (2010) Predicting mortality in non-variceal upper gastrointestinal bleeders: Validation of the Italian PNED Score and Prospective Comparison with the Rockall Score. Am J Gastroenterol 105(6): 1284-91.
6. Shafaghi A, Gharibpoor F, Mahdipour Z, Samadani AA (2019) Comparison of three risk scores to predict outcomes in upper gastrointestinal bleeding; modifying Glasgow-Blatchford with albumin. Rom J Intern Med 57(4): 322-333.
7. Stanley AJ, Laine L, Dalton HR, Ngu JH, Schultz M, Abazi R, Zakko L, Thornton S, Wilkinson K, Khor CJ, Murray IA, Laursen SB; International Gastrointestinal Bleeding Consortium (2017) Comparison of risk scoring systems for patients presenting with upper gastrointestinal bleeding: International multicentre prospective study. BMJ 356:i6432. doi: 10.1136/bmj.i6432.