Đối chiếu hình ảnh thoái hóa khớp gối trên cộng hưởng từ và mức độ bệnh

  • Phùng Anh Tuấn

Main Article Content

Keywords

Thoái hóa khớp, gai xương, phù tủy, tổn thương sụn khớp

Tóm tắt

Mục tiêu: Đối chiếu hình ảnh thoái hóa khớp gối trên cộng hưởng từ với mức độ bệnh trên X-quang quy ước. Đối tượng và phương pháp: 37 bệnh nhân, 62 khớp gối thoái hóa được điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019. Mức độ nặng của bệnh được xác định theo phân độ Kellgren-Lawrence. So sánh hình ảnh cộng hưởng từ với mức độ bệnh bằng Chi bình phương test. Kết quả: Tất cả các khớp gối thoái hóa đều có tổn thương sụn khớp và gai xương. Các khớp gối thoái hóa có tổn thương sụn chêm, dây chằng, tràn dịch, nang xương, nang khoeo với các mức độ khác nhau. Mức độ tổn thương sụn khớp, gai xương, phù tủy có liên quan đến mức độ nặng của bệnh. Kết luận: Hình ảnh cộng hưởng từ có giá trị đánh giá mức độ thoái hóa khớp gối.


Từ khóa: Thoái hóa khớp, gai xương, phù tủy, tổn thương sụn khớp.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Kellgren J and Lawrence J (1957) Radiological assessment of osteo-arthrosis. Annals of the rheumatic diseases 16: 494-502.
2. Rheumatology ACo (2000) Recommendations for the medical management of osteoarthritis of the hip and knee: 2000 update. American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis Guidelines. Arthritis & Rheumatism 43(9): 1905-1915.
3. Link TM, Steinbach LS, Ghosh S et al (2003) Osteoarthritis: MR imaging findings in different stages of disease and correlation with clinical findings. Radiology 226: 373-381.
4. Noyes FR and Stabler CL (1989) A system for grading articular cartilage lesions at arthroscopy. The American journal of sports medicine 17(4): 505-513.
5. Recht MP, Piraino DW, Paletta GA et al (1996) Accuracy of fat-suppressed three-dimensional spoiled gradient-echo FLASH MR imaging. Radiology 198: 209-212.
6. Park HJ, Kim SS, Lee SY et al (2013) A practical MRI grading system for osteoarthritis of the knee: Association with Kellgren-Lawrence radiographic scores. European journal of radiology 82(1): 112-117.
7. Hayes CW, Jamadar DA, Welch GW et al (2005) Osteoarthritis of the knee: Comparison of MR imaging findings with radiographic severity measurements and pain in middle-aged women. Radiology 237: 998-1007.
8. Cicuttini FM, Wluka AE, Forbes A et al (2003) Comparison of tibial cartilage volume and radiologic grade of the tibiofemoral joint. Arthritis and rheumatism 48(3): 682-688.
9. Harada Y, Tokuda O, Fukuda K et al (2011) Relationship between cartilage volume using MRI and Kellgren-Lawrence radiographic score in knee osteoarthritis with and without meniscal tears. American journal of roentgenology 196(3): 298-304.