Đánh giá hiệu quả của phẫu thuật gọt giác mạc điều trị bệnh thoái hóa giác mạc dải băng

  • Lê Xuân Cung
  • Nguyễn Đình Ngân

Main Article Content

Keywords

Thoái hóa giác mạc dải băng, gọt giác mạc, lắng đọng canxi

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của phẫu thuật gọt giác mạc điều trị bệnh thoái hóa giác mạc dải băng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành trên 41 bệnh nhân (35 mắt) được chẩn đoán mắc bệnh thoái hóa giác mạc dải băng, 8 mắt được điều trị nội khoa, 33 mắt được điều trị bằng phương pháp gọt giác mạc từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2019 tại Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Quân y 103. Kết quả: Tất cả mắt trong nghiên cứu đều kèm theo bệnh mắt mạn tính và có triệu chứng kích thích cộm chói, chảy nước mắt và nhìn mờ ở các mức độ khác nhau. 23 mắt (51,6%) có vị trí thoái hóa ở trung tâm giác mạc. Sau gọt giác mạc một tháng, chỉ có 9 mắt (27,3%) tăng thị lực, nhưng cả 33 mắt đều hết các triệu chứng cơ năng. Thời gian biểu mô hóa hoàn toàn giác mạc sau gọt là 8,5 ± 4,7 ngày (3 - 21 ngày). Không có trường hợp nào xảy ra biến chứng trong và sau phẫu thuật. Sau gọt giác mạc 6 tháng có 9 mắt (27,3%) xuất hiện thoái hóa dải băng tái phát nhưng đều ở mức độ nhẹ. Trong khi nhóm điều trị nội khoa có 3 mắt (37,5%) thị lực giảm hơn so với trước điều trị. Kết luận: Gọt giác mạc là phương pháp đơn giản, an toàn, hiệu quả để điều trị thoái hóa giác mạc dải băng với tỷ lệ tái phát bệnh rất thấp.


Từ khóa: Thoái hóa giác mạc dải băng, gọt giác mạc, lắng đọng canxi.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trần Hải Yến, Nguyễn Thị Diệu Thơ, Lê Minh Tuấn (2009) Đánh giá phương pháp gọt giác mạc dải băng bằng laser trong điều trị bệnh lý giác mạc dải băng. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 13(1), tr. 16-21.
2. Al-Hity A, Ramaesh K, and Lockington D (2018) EDTA chelation for symptomatic band keratopathy: Results and recurrence. Eye (London) 32(1): 26-31.
3. Chang RI, Ching SS (2005) Corneal and conjunctival degenerations., in Cornea.2nd edition, Krachmer JH, Mannis MJ, Holland EJ editors: 996-997, .St.Louis, Mosby, USA.
4. Jhanji V, Rapuano CJ, Vajpayee RB (2011) Corneal calcific band keratopathy. Curr Opin Ophthalmol. 22(4): 283-289.
5. Mansour AM, Haddad R (2016) Optical coherence tomography of band keratopathy. BMJ Case Rep Published online: doi:10.1136/bcr-2016- 218216.
6. Najjar DM, Cohen EJ, Rapuano CJ, Laibson PR (2004) EDTA chelation for calcific band keratopathy: Results and long-term follow-up. Am J Ophthalmol 137(6): 1056-1064.
7. Nascimento H, Yasuta MK, Marquezan MC et al (2015) Uveitic band keratopathy: Child and adult. Journal of Ophthalmic Inflammation and Infection 5: 35-38.
8. Taravella M, Sheppard J (2018) Band keratopathy. medscape. https://emedicine .medscape.com/ article/1194813.