Đánh giá kết quả điều trị hội chứng ngón tay bật bằng kỹ thuật phẫu thuật qua da tại Bệnh viện Quân y 7A

  • Lê Quang Trí

Main Article Content

Keywords

Hội chứng ngón tay bật, giải phóng ròng rọc A1 dưới da

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một kỹ thuật đơn giản nhằm giải phóng ròng rọc A1 qua da cho hội chứng ngón tay bật với một kim 18 gauge và đánh giá kết quả của phương pháp này. Đối tượng và phương pháp: 350 bệnh nhân (370 ngón) bị hội chứng ngón tay bật từ độ III trở lên theo phân độ Green (1997), được điều trị bằng phương pháp giải phóng ròng rọc A1 qua da với một kim 18 gauge ở Bệnh viện Quân y 7A từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2018. Có 210 nữ và 140 nam. Độ tuổi trung bình là 50 tuổi (38 - 65 tuổi). Phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng tiến cứu, không đối chứng. Đánh giá độ an toàn và hiệu quả của sự giải phóng qua da bởi một kim 18 gauge. Các bệnh nhân được khám về mức độ nặng trên lâm sàng theo phân độ Green sau lần điều trị đầu tiên 1 tuần, 3 tháng và 6 tháng. Kết quả: Thời gian theo dõi trung bình là 18 tuần (8 - 24 tuần); 100% đã giải phóng hoàn toàn triệu chứng ngón tay bật, có 44 ca (12,57%) đau tại khớp bàn ngón sau phẫu thuật, và 44 ca này bị viêm khớp dạng thấp. 44 ca này đòi hỏi sử dụng thuốc giảm đau 1 tuần. Không có biến chứng và tái phát bệnh được ghi nhận trong hoặc sau phẫu thuật. Kết luận: Giải phóng ròng rọc A1 qua da là một phương pháp hiệu quả, an toàn và thuận lợi nhằm điều trị hội chứng ngón tay bật.


Từ khóa: Hội chứng ngón tay bật, giải phóng ròng rọc A1 dưới da.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Quang Long (2007) Bệnh viêm chít hẹp bao gân gấp ở bàn tay. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Mạng lưới Chấn thương Chỉnh hình lần X, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 5-11.
2. Lorthioir J (1995) Surgical treatment of trigger finger by a subcutaneous method. J Bone Joint Surg 40A: 793-795.
3. Patel MR, Bassini L (1992) Trigger fingers and thumb: when to split, inject, or operate. J Hand Surg 17A: 110-113.
4. Phillip E Wight (2008) Stenosing tenosynovitis. Campbell’s operative orthopaedics, volume four, Mosby Elsevier: 4299-4304.
5. Ryzewicz M, Wolf JM (1992) Trigger digits: Principles, management, and complications. J Hand Surg 31A: 135-146.
6. Saldana MJ (2001) Trigger digits: Diagnosis and treatment. J Am Acad Orthop Surg 9: 246-252.
7. Wolfe SW (2005) Tenosynovitis In: Green DP, Hotchkiss RN, Pederson WC, Wolfe SW, editors, Green’s operative hand surgery. 5th ed. Vol. 2. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone: 2137-2158.