Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh viêm rò xoang lông vùng cùng cụt

  • Phạm Phúc Khánh
  • Nguyễn Ngọc Ánh
  • Phạm Thị Thanh Huyền
  • Lê Nhật Huy
  • Nguyễn Đắc Thao
  • Nguyễn Văn Chung
  • Nguyễn Xuân Hùng

Main Article Content

Keywords

Viêm rò xoang lông vùng cùng cụt, phẫu thuật nội soi điều trị bệnh viêm rò xoang lông vùng cùng cụt

Tóm tắt

Bệnh viêm rò xoang lông vùng cùng cụt (Pilonidal disease) hiếm gặp, điều trị ngoại khoa là phương pháp chính. Có nhiều phương pháp phẫu thuật điều trị viêm rò xoang lông vùng cùng cụt khác nhau, các phương pháp áp dụng thường là lấy bỏ xoang lông để ngỏ hoặc tạo hình vạt che phủ, để lại vết thương lớn, chăm sóc phức tạp làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Năm 2013, Giáo sư Giiaso Meireno đã thực hiện phương pháp phẫu thuật nội soi điều trị bệnh viêm rò xoang lông vùng cùng cụt (Endoscopic pilonidal sinus treatment - EPSiT) mang lại kết quả tốt, chăm sóc đơn giản, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Bài báo nhằm mục tiêu: Báo cáo một trường hợp viêm rò xoang lông vùng cùng cụt được phẫu thuật bằng phương pháp EPSiT tại Trung tâm Phẫu thuật Đại Trực tràng và Tầng sinh môn - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.


Từ khóa: Viêm rò xoang lông vùng cùng cụt, phẫu thuật nội soi điều trị bệnh viêm rò xoang lông vùng cùng cụt.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bolandparvaz S, Moghadam DP, Salahi R, Paydar S, Bananzadeh M, Abbasi HR et al (2012) Evaluation of the risk factors of pilonidal sinus: A single center experience. Turk J Gastroenterol 23: 535-537.
2. Segre D, Pozzo M, Perinotti R (2015) The treatment of pilonidal disease: Guidelines of the Italian Society of Colorectal Surgery (SICCR). Tech Coloproctol 19: 607-613.
3. Meinero P, Mori L (2014) Endoscopic pilonidal sinus treatment (E.P.Si.T.). Tech Coloproctol 18(4): 389-392.
4. Grabowski J, Oyetunji TA, Goldin AB, Baird R, Gosain A, Lal DR et al (2019) The management of pilonidal disease: A systematic review. J Pediatr Surg 0022-3468(19): 30202-20207.
5. Meinero P, Stazi A, Carbone A, Fasolini F, Regusci L, Torre ML (2015) Endoscopic pilonidal sinus treatment: A prospective multicentre trial. Colorectal Disease 18: 164-170.
6. Gabriella G, Claudio T, Mostafa S, Oreste B, Giuseppe P, Sileri P (2018) Endoscopic pilonidal sinus treatment: Long-term results of a prospective series. JSLS 21(3): 2017.00043.