Thông báo một trường hợp lâm sàng mắc hội chứng blue rubber bleb nevus

  • Ngô Thị Hoài
  • Nguyễn Cảnh Bình
  • Nguyễn Lâm Tùng
  • Thái Doãn Kỳ
  • Trịnh Xuân Hùng
  • Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Dương Thị Tuyết

Main Article Content

Keywords

Hội chứng blue rubber bleb nevus, u máu, dị dạng mạch máu

Tóm tắt

Hội chứng blue rubber bleb nevus (BRBNS) là một hội chứng hiếm gặp đặc trưng bởi các dị dạng mạch máu ở trên da và đường tiêu hóa. Có thể gặp dị dạng mạch ở não, gan, phổi và cơ xương. Chúng tôi thông báo một trường hợp lâm sàng mắc hội chứng blue rubber bleb nevus. Bệnh nhân nữ 33 tuổi đến viện với triệu chứng mệt mỏi và chóng mặt. Khi nội soi kiểm tra, chúng tôi phát hiện ra các tổn thương dị dạng mạch kích thước lớn ở dạ dày và đại tràng. Chúng tôi đã chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng blue rubber bleb nevus và được can thiệp tối thiểu bằng thắt vòng cao su các tổn thương, bổ sung viên sắt, ức chế bơm proton với mục đích tránh mất máu tái diễn và tránh các nguy cơ rủi ro do truyền máu.


Từ khóa: Hội chứng blue rubber bleb nevus, u máu, dị dạng mạch máu.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bean WB (1958) Blue rubber-bleb nevi of the skin and gastrointestinal tract. In: Bean WB. Vascular Spiders and Related Lesions of the Skin. Springfield, IL: Charles C Thomas: 17-185.
2. Dwivedi M, Misra SP (2002) Blue rubber bleb nevus syndrome causing upper GI hemorrhage: A novel management approach and review. Gastrointest Endosc 55: 943-946.
3. Ogu UO, Abusin G, Abu-Arja RF, Staber JM (2018) Successful management of blue rubber bleb nevus syndrome (BRBNS) with Sirolimus, Hindawi. Case Reports in Pediatrics 8;2018: 7654278.
4. Fishman SJ, Smithers CJ, Folkman J, Lund DP, Burrows PE, Mulliken JB, Fox VL (2005) Blue rubber bleb nevus syndrome: surgical eradication of gastrointestinal bleeding. Annals of Surgery 241(3): 523-528.
5. Teixeira MG, Perini MV, Marques CF, Habr-Gama A, Kiss D, Gama-Rodrigues JJ (2003) Blue rubber bleb nevus syndrome: Case report. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo. 58(2):109-112.
6. Shepherd V, Godbolt A, Casey T (2005) Maffucci’s syndrome with extensive gastrointestinal involvement. Australas J Dermatol 46: 33-37.
7. Shovlin CL, Guttmacher AE, Buscarini E, Faughnan ME, Hyland RH, Westermann CJ, Kjeldsen AD, Plauchu H (200) Diagnostic criteria for hereditary hemorrhagic telangiectasia (Rendu-Osler-Weber syndrome). Am J Med Genet 91: 66-67.
8. Cardoso H, Dias JA, Silva M et al (2016) Gastrointestinal: Successful treatment with sirolimus of a patient with blue rubber bleb nevus syndrome. Journal of Gastroenterology and Hepatology 31(3): 519.
9. Ünlüsoy Aksu A1, Sari S, Eğritaş Gürkan Ö, Dalgiç B (2017) Favorable response to sirolimus in a child with blue rubber bleb nevus syndrome in the gastrointestinal tract. Journal of Pediatric Hematology/Oncology 39(2): 147-149.
10. Fishman SJ, Smithers CJ, Folkman J, Lund DP, Burrows PE, Mulliken JB, Fox VL (2005) Blue rubber bleb nevus syndrome: Surgical eradication of gastrointestinal bleeding. Ann Surg 241: 523-528.