Viêm nội mô giác mạc do Cytomegalovirus: Báo cáo một trường hợp biểu hiện lâm sàng hiếm gặp tại Khoa Mắt - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Đặng Thị Bích Thủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phạm Minh Thảo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Viêm nội mô giác mạc, Cytomegalovirus, polymerase chain reaction

Tóm tắt

Viêm nội mô giác mạc do Cytomegalovirus (CMV) là tình trạng viêm nội mô giác mạc nguyên nhân do CMV. Đây là tình trạng bệnh lý với các đặc điểm tổn thương điển hình thường gặp như viêm giác mạc dạng đồng xu (coin-shaped keratic precipitate) và viêm dạng vạch thẳng (linear keratic precipitate). Hình thái viêm tỏa lan là hiếm gặp (diffuse form). Bệnh có thể kết hợp với tình trạng viêm dịch kính trước và tăng nhãn áp. Bên cạnh các virus như Herpes simplex virus (HSV) và Varicella zoster virus (VZV) - Cytomegalovirus cũng được cho là tác nhân gây bệnh nhờ xét nghiệm sinh học phân tử phản ứng chuỗi polymerase chain reaction (PCR) dịch tiền phòng. Bài báo của chúng tôi trình bày một ca lâm sàng hiếm gặp, biểu hiện lâm sàng viêm nội mô giác mạc hình thái tỏa lan, lấy dịch tiền phòng làm xét nghiệm PCR: Dương tính với CMV. Trên bệnh nhân viêm nội mô giác mạc do CMV này chúng tôi có một số bàn luận về chẩn đoán và điều trị.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Abdullah A (2013) Cytomegalovirus-related corneal endotheliitis: A review article. Saudi Journal of Ophthamology 27: 47-49.
2. Amano S, Oshika T, Kaji Y et al (1999) Herpes simplex virus in the trabeculum of an eye with corneal endotheliitis. Am. J. Ophthamol 127: 721-722.
3. Anshu A, Chee SP, Mehta JS, Tan DT (2009) Cytomegalovirus endotheliitis in Decemet’s stripping endothelial keratoplasty. Ophthlmology 141: 64-69.
4. Chee SP, Bacsal K, Jap A et al (2007) Corneal endotheliitis associated with evidence of Cytomegalovirus infection. Ophthamology 114: 798-803.
5. Joye A, Gonzales JA (2018) Ocular manifestations of Cytomegalovirus in immunocompetent hosts. Curr Opin Ophthalmol 29(6): 535-542.
6. Koizumi N, Tsutomu Inatomi et al (2015) Clinical features and management of Cytomegalovirus corneal endotheliitis: Analysis of 106 cases from the Japan corneal endotheliitis study. Br.J. Ophthalmol 99: 54-58.
7. Koizumi N, Suzuki T, Uno T et al (2006) Cytomegalovirus as an etiologic factor in corneal endotheliitis. Am. J. Ophthamol 141: 564-565.
8. Khodadoust AA, Attarzadeh A (1982) Presumed autoimmune corneal endotheliopathy. Am. J. Ophthamol 93: 718-722.
9. Robin JB, Steigner JB, Kaufman HE (1985) Progressive herpetic corneal endotheliitis. Am. J. Ophthamol 100: 336-337.
10. Suzuki T, Hara Y, Uno T, Ohashi Y (2007) DNA of Cytomegalovirus detected by PCR in aqueous of patient with corneal endotheliitis following penetrating keratoplasty. Corneal 26: 370-372.