Quy trình xét duyệt bài báo

Bước 1: Ban Biên tập nhận bản thảo gửi qua địa chỉ email của tạp chí hoặc hệ thống tòa soạn điện tử. Thực hiện thường xuyên trong các ngày làm việc theo nhu cầu của tác giả.

Bước 2: Ban Biên tập tiến hành rà soát các yêu cầu về nội dung, hình thức, thẩm định sơ bộ bài báo và phản hồi đến tác giả kết quả sơ duyệt.

- Nếu đạt yêu cầu, bài báo sẽ được phân loại ghi mã số để trình Tổng biên tập, đồng thời gửi thông báo đến tác giả.

- Nếu bài báo chưa đạt yêu cầu, Ban Biên tập gửi thông báo đến tác giả yêu cầu điều chỉnh theo quy định của tạp chí (quy trình thực hiện sẽ quay lại bước 1).

Bước 3: Ban Biên tập đề xuất giới thiệu hơn 02 nhà khoa học phản biện phù hợp để Tổng Biên tập xem xét phê duyệt lựa chọn ít nhất 02 nhà khoa học phản biện chính thức.

Bước 4: Ban Biên tập liên hệ gửi bài báo đến 02 phản biện kín và thực hiện quy trình phản biện độc lập (xóa địa chỉ đơn vị công tác và tên tác giả).

Bước 5: Người phản biện thực hiện nhận xét, thẩm định nội dung bài báo theo mẫu phản biện của Tạp chí, ký tên và gửi cho Ban Biên tập qua thư điện tử hoặc phần mềm tòa soạn điện tử hoặc trực tiếp.

Bước 6: Ban Biên tập nhận kết quả nhận xét từ 02 phản biện và thông báo kết quả phản biện đến tác giả chỉnh sửa theo ý kiến phản biện (Nếu người phản biện yêu cầu phản biện lại lần 2 hoặc có thể lặp lại nhiều lần cho đến khi phản biện đồng ý công bố hoặc không đồng ý). Trong trường hợp có 01 phản biện không đồng ý đăng và 01 phản biện chấp thuận đăng thì Tổng Biên tập sẽ quyết định mời thêm phản biện hoặc đồng ý/không đồng ý cho đăng bài.

Khi bài viết bị từ chối, tác giả không được yêu cầu thay đổi người phản biện mà có thể giải trình thêm về bài viết, Tổng biên tập/Phó Tổng biên tập sẽ quyết định có thẩm định lại hay không và thông báo cho tác giả gửi bài biết.

Ban Biên tập không gửi lại tác giả bản thảo và các thông tin có liên quan nếu bài không được chọn xuất bản và sẽ phản hồi qua thư điện tử lý do nếu bài không được đăng.

Bước 7: Tác giả hoàn chỉnh bài báo sau các lần thẩm định, đối với các bài viết được chấp nhận đăng và hiệu đính lần cuối.

Bước 8: Ban Biên tập xác nhận bài báo đã được tác giả hoàn chỉnh sau các lần thẩm định và chuyển đến Tổng biên tập duyệt đăng bài.

Bước 9: Tổng biên tập chuyển bài chấp nhận đăng đến Ban Biên tập.

Bước 10: Ban Biên tập tiến hành biên tập và lưu trữ theo quy định, đồng thời thông báo đến tác giả về kết quả của bài báo (xác nhận bài báo nếu tác giả có nhu cầu).

Điều kiện bài báo được xuất bản trên Tạp chí

 1. Bài viết gửi đăng trên Tạp chí phải là bài chưa gửi đăng hoặc xuất bản trên các Tạp chí hay các hình thức xuất bản chính thức khác.
 2. Bài gửi đăng phải có nội dung liên quan đến một trong các lĩnh vực của Tạp chí. Bài viết được đánh giá thông qua phản biện độc lập và chỉ được đăng khi đã được sửa chữa hoàn chỉnh theo góp ý của ít nhất 02 phản biện và Ban Biên tập.
 3. Tổng biên tập/Phó Tổng biên tập là người quyết định cuối cùng về bài được đăng và thời gian đăng.
 4. Tác giả bài viết phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính liêm chính khoa học của bài báo, trong trường hợp Tạp chí phát hiện bài báo có vi phạm liêm chính khoa học thì Tạp chí có quyền không đăng hoặc rút bài đã đăng, đồng thời thông báo cho tác giả về sự vi phạm liêm chính khoa học đó. Tạp chí cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm cũng như những phí tổn liên quan đến vấn đề pháp lý, tranh chấp do vi phạm liêm chính khoa học.
 5. Bài viết sau khi được thẩm định, biên tập và định dạng, Ban Biên tập sẽ gửi đến tác giả để xác định bài đã được chấp nhận và được đăng trong số gần nhất.

Quy định về hủy bài, rút lại bài, loại bỏ bài, thay thế bài báo đã xuất bản

 1. Hủy bài báo đang trong quá trình xuất bản

Việc hủy bài báo được Tạp chí áp dụng cho các bài báo đang trong quá trình xuất bản nhưng bị phát hiện: (i) Có sai lỗi nghiêm trọng làm thay đổi kết luận của bài báo; (ii) Vô ý nộp trùng với một bài báo khác đã được xuất bản; (iii) Tác giả có những vi phạm đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học như nộp bài báo cho nhiều tạp chí cùng lúc, giả mạo trong tuyên bố về quyền tác giả, đạo văn, ngụy tạo dữ liệu, và những trường hợp tương tự;

Nếu việc hủy bài báo được áp dụng đối với một bài báo đang trong quá trình xuất bản và đã được công bố trên website của Tạp chí, thì toàn bộ nội dung của bài báo đó ở định dạng HTML hoặc/và PDF sẽ bị xóa, và được thay thế bằng một trang HTML hoặc/và PDF với ghi chú “Bài báo bị hủy: [Tiêu đề bài báo]”.

 1. Rút lại bài báo đã xuất bản

Việc rút lại bài báo đã xuất bản được áp dụng để khắc phục các sai lỗi trong quá trình nộp bài và xuất bản do tác giả và/hoặc đồng tác giả có những vi phạm đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học như nộp bài báo cho nhiều tạp chí cùng lúc, giả mạo trong tuyên bố về quyền tác giả, đạo văn, ngụy tạo dữ liệu, và những trường hợp tương tự.

Nếu chính sách rút lại bài báo được áp dụng đối với một bài báo đã xuất bản, các biện pháp sau đây sẽ được triển khai:

- Đối với phiên bản Tạp chí in: Một ghi chú có tiêu đề “Bài báo bị rút lại: [Tiêu đề bài báo]” sẽ được xuất bản trong số tiếp theo của Tạp chí, và được liệt kê trong phần mục lục của số xuất bản đó;

- Đối với phiên bản Tạp chí trực tuyến: Ghi chú “Bài báo bị rút lại: [Tiêu đề bài báo]” cùng với một đường dẫn đến bản gốc của bài báo (định dạng PDF) sẽ được hiển thị trên website của Tạp chí. Nội dung của bài báo gốc (phiên bản PDF) sẽ không bị thay đổi nhưng có một chú thích chìm (watermark) được ghi trên mỗi trang với nội dung “Bài báo đã bị rút lại”. Phiên bản định dạng HTML của bài báo gốc (nếu có) sẽ bị rút khỏi website của Tạp chí.

 1. Loại bỏ bài báo đã xuất bản

Việc loại bỏ bài báo đã xuất bản được Tổng biên tập áp dụng trong những trường hợp đặc biệt, khi: (i) Bài báo đó vi phạm một cách rõ ràng các quy định pháp luật; hoặc (ii) Bài báo cần được loại bỏ theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thực thi pháp luật khác;

Nếu việc loại bỏ bài báo đã xuất bản được áp dụng, thì các thông tin về bài báo gồm tiêu đề, tên tác giả, và đơn vị công tác vẫn được giữ lại trên website của Tạp chí, nhưng toàn bộ nội dung của của bài báo sẽ được thay thế bởi một ghi chú rằng “Bài báo này đã bị loại bỏ vì lý do vì lý do pháp lý”. Tổng biên tập quyết định nội dung của phần thuyết minh chi tiết cho lý do loại bỏ bài báo.

 1. Thay thế bài báo đã xuất bản

Việc thay thế bài báo đã xuất bản được Tổng biên tập áp dụng khi bài báo đó có nguy cơ dẫn đến những rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe con người nếu độc giả thực hiện theo nội dung của bài báo;

Việc thay thế bài báo đã xuất bản được thực hiện theo yêu cầu của các tác giả của bài báo gốc và được sự đồng ý của Tổng biên tập. Các tác giả bài báo gốc phải có yêu cầu bằng văn bản nêu rõ nguyện vọng rút lại bài báo gốc bị sai sót, và thay thế nó bằng một phiên bản mới đã được chỉnh sửa, bổ sung;

Bài báo đã được chỉnh sửa, bổ sung phải trải qua quy trình phản biện từ đầu theo Điều 9 của Quyết định này.

Nếu việc thay thế bài báo được áp dụng đối với một bài báo đã xuất bản, các biện pháp sau đây sẽ được triển khai:

- Đối với phiên bản Tạp chí in: Một ghi chú có tiêu đề “Bài báo bị rút lại: [Tiêu đề bài báo gốc], và được thay thế bởi bài báo sau đây: [Tiêu đề bài báo thay thế]”, cùng với toàn văn nội dung bài báo mới thay thế sẽ được xuất bản trong số gần nhất so với thời điểm chính sách thay thế bài báo được áp dụng, và được liệt kê trong phần mục lục của số xuất bản đó;

- Đối với phiên bản Tạp chí trực tuyến: Một ghi chú “Bài báo bị rút lại: [Tiêu đề bài báo gốc], và được thay thế bởi bài báo sau đây: [Tiêu đề bài báo thay thế]”, cùng với một đường dẫn đến phiên bản chỉnh sửa, bổ sung của bài báo (định dạng PDF) sẽ được hiển thị trên website của Tạp chí. Trang đầu tiên của bài báo thay thế sẽ ghi rõ lịch sử của bài báo, gồm thông tin về ngày nhận bài, ngày chấp nhận đăng của bài báo gốc và của bài báo thay thế, cùng thuyết minh lý do tại sao bài báo bị thay thế;

- Phiên bản PDF và phiên bản định dạng HTML (nếu có) của bài báo gốc sẽ bị rút khỏi website của Tạp chí.

 

Lệ phí phản biện, đăng bài

Lệ phí phản biện, đăng bài bao gồm: Lệ phí phản biện (Tác giả lựa chọn một trong hai hình thức là quy trình loại 1 hoặc quy trình loại 2) và lệ phí gắn chỉ số DOI (Digital Object Identifier). Cụ thể như sau:

 1. Quy trình loại 1: từ khi nhận bản thảo đáp ứng Thể lệ của Tạp chí đến khi có quyết định duyệt đăng/từ chối đăng thời gian tối đa 01 tháng.
 2. Quy trình loại 2: từ khi nhận bản thảo đáp ứng Thể lệ của Tạp chí đến khi có quyết định duyệt đăng/từ chối đăng thời gian tối đa 02 tuần.
 3. Lệ phí gắn chỉ số DOI.

Lệ phí này được tác giả nộp cho Tạp chí khi đã qua bước 2 – Quy trình xét duyệt bài báo. Lệ phí này không hoàn lại cho tác giả nếu bản thảo không được chấp thuận đăng.

Khi có sự thay đổi về lệ phí phản biện, đăng bài thì Tạp chí sẽ thông báo trên website của Tạp chí để tác giả được biết.