Nhân 1 trường hợp u mỡ dưới niêm mạc đại tràng xuống

  • Nguyễn Văn Trưởng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Triệu Triều Dương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Diêm Đăng Bình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Hồ Hữu An Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Tuấn Linh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Văn Quốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Đại tràng, u mỡ, cắt lớp vi tính, nội soi đại tràng

Tóm tắt

U mỡ đại tràng là bệnh lý lành tính hiếm gặp ở đường tiêu hóa, tỷ lệ mắc mới khoảng 0,035% đến 4,4%. Bệnh không có triệu chứng nên hầu hết được phát hiện tình cờ qua nội soi, chụp cắt lớp vi tính hay giải phẫu tử thi. Khi u kích thước trên 2cm có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, rối loạn đại tiện, tắc ruột. Phẫu thuật được xem là phương pháp điều trị chính đối với u mỡ đại tràng, đối với những khối u > 2cm được khuyến cáo nên phẫu thuật hơn là cắt qua nội soi để tránh các biến chứng thủng hay chảy máu đại tràng. Chúng tôi báo cáo một bệnh nhân nữ 61 tuổi được chẩn đoán khối u mỡ đại tràng xuống kích thước 4cm được phát hiện qua nội soi, chụp cắt lớp vi tính và được xác định bằng giải phẫu bệnh.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Jiang L et al (2007) Giant submucosal lipoma located in the descending colon: A case report and review of the literature. World J Gastroenterol 13(42): 5664-5567.
2. Ryan J, Martin, JE, and Pollock DJ (1989) Fatty tumours of the large intestine: A clinicopathological review of 13 cases. Br J Surg 76(8): 793-796.
3. Ghidirim G et al (2005) Giant submucosal lipoma of the cecum: Report of a case and review of literature. Rom J Gastroenterol 14(4): 393-396.
4. Gould DJ et al (2011) A lipoma of the transverse colon causing intermittent obstruction: A rare cause for surgical intervention. Gastroenterol Hepatol (N Y) 7(7): 487-490.
5. Ozen O, Guler Y, and Yuksel Y (2019) Giant colonic lipoma causing intussusception: CT scan and clinical findings. Pan Afr Med J 32: 27.
6. Farfour AN, AbuOmar NA, and Alsohaibani FI (2020) Large lipoma of the ascending colon: A case report and review of literature. J Surg Case Rep 2020(9): 354.
7. Crocetti D et al (2014) Surgery for symptomatic colon lipoma: A systematic review of the literature. Anticancer Res 34(11): 6271-6276.
8. Presti ME et al (2015) Colonic lipoma with gastrointestinal bleeding and intussusception. ACG Case Rep J 2(3): 135-136.
9. Nowak M, Kabza A, and Gluszek S (2007) Intestinal obstruction due to a colonic lipoma. Studia Medyczne Akademii Swiêtokrzyskiej 5: 11-17.
10. Sapalidis K et al (2019) Symptomatic colonic lipomas: Report of two cases and a review of the literature. SAGE Open Med Case Rep 7:2050313X19830477.