Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân Wilson người lớn

  • Lê Hữu Phước Bệnh viện Chợ Rẫy
  • Hoàng Anh Vũ Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  • Bùi Hữu Hoàng Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Main Article Content

Keywords

Bệnh Wilson, , gen ATP7B, đột biến gen

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân Wilson người lớn. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện ở 70 bệnh nhân được chẩn đoán bệnh Wilson theo tiêu chuẩn Ferenci tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 9 năm 2020. Kết quả: Tuổi trung bình là 25,11 ± 7,98 tuổi, có 44 nữ (62,9%). Các triệu chứng về gan thường gặp nhất: Vàng da (51,4%), lách to (47,1%), báng bụng (37,1%). Biểu hiện thần kinh bao gồm: Khó viết (41,4%), run tay (31,4%), khó nói (27,1%). Các biểu hiện khác như thiếu máu tán huyết, rối loạn kinh nguyệt, viêm khớp ngoại biên chiếm tỷ lệ lần lượt là 35,7%, 35,5%, 25,7%. Ba dấu hiệu chính của bệnh Wilson là vòng Kayser-Fleischer (77,1%), nồng độ ceruloplasmin máu thấp (91,4%) và đồng niệu 24 giờ tăng (94,3%). Hình ảnh cộng hưởng từ sọ não tăng tín hiệu trên T2 vùng hạch nền được tìm thấy trong 67,2% các trường hợp. Kết luận: Bệnh Wilson có triệu chứng lâm sàng đa dạng. Vòng Kayser-Fleischer, nồng độ ceruloplasmin máu thấp và đồng niệu 24 giờ tăng là các dấu hiệu khá đặc trưng của bệnh Wilson. 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Arima M et al (1977) Prognosis of Wilson disease in children. European J. Ped 126: 147-154.
2. Brunet AS et al (2012) Familial screeining in Wilson’s disease. Journal of Hepatology 67(6): 1394-1395.
3. Đỗ Thanh Hương (2016) Phân tích mối tương quan giữa đột biến gen ATP7B và kiểu hình của bệnh nhân Wilson ở Việt Nam. Luận án Tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
4. Ferenci P (2006) Regional distribution of mutations of the ATP7B gene in patients with Wilson disease: impact on genetic testing. Human Genetics 120: 151-159.
5. Hoàng Lê Phúc (2017) Bệnh Wilson ở trẻ em Việt Nam: Đặc điểm lâm sàng, sinh hóa, điều trị, tầm soát và di truyền học phân tử. Luận án Tiến sĩ y học, Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Lê Đức Hinh (1990) Một số đặc điểm bệnh Wilson ở Việt Nam. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học, tập 3, tr. 316-334.
7. Quách Nguyễn Thu Thủy (2006) Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh Wilson ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Luận văn Bác sĩ chuyên khoa 2, Đại Học Y Hà Nội.
8. Sternlieb I (1978) Diagnosis of Wilson disease. Gastroenterology 74(4): 774-787.