Đánh giá kết quả điều trị giãn mạch máu nhỏ ở da vùng mặt bằng laser Nd:YAG 1064nm xung dài tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ năm 2017 đến năm 2018

  • Lê Thị Thu Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Bùi Thị Thu Phương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Giãn mạch máu nhỏ vùng mặt, laser Nd:YAG xung dài

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị giãn mạch máu nhỏ ở da vùng mặt bằng laser Nd:YAG 1064nm xung dài tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: 26 bệnh nhân có giãn mạch máu nhỏ ở da vùng mặt đến khám và điều trị tại Khu Laser, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2018 bằng laser Nd:YAG 1064nm xung dài với công suất 110 - 160J/cm2; spot size 5mm; độ rộng xung 30ms. Nghiên cứu mô tả cắt ngang có theo dõi dọc và tự so sánh. Kết quả: Trong nhóm nghiên cứu có 23 bệnh nhân nữ và 3 bệnh nhân nam với độ tuổi trung bình là 42,08 ± 10,4 tuổi (nhỏ nhất là 19 tuổi, lớn nhất là 62 tuổi); kết quả tốt 60% (điều trị ≥ 3 lần); có 11,5% bệnh nhân rối loạn sắc tố sau điều trị, tuy nhiên giảm và hết dần sau 3 - 6 tháng. Kết luận: Điều trị giãn mạch máu nhỏ vùng mặt bằng laser Nd:YAG xung dài là một trong những phương pháp hiệu quả, an toàn. Tuy nhiên, số lần điều trị kéo dài.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trần Công Duyệt, Hà Viết Hiền, Vũ Công Lập (2008) Phân hủy quang nhiệt chọn lọc trong ngoại khoa thẩm mỹ. Nhà xuất bản Y học, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 128-150.
2. Phạm Hữu Nghị (2013) Nghiên cứu ứng dụng laser Nd:YAG trong điều trị các tổn thương nông ở khoang miệng. Tạp chí Y dược lâm sàng 108, số 8, tr. 573-580.
3. Lê Thị Thu Hải, Phạm Hữu Nghị (2017) Đánh giá hiệu quả của laser Nd:YAG 1064nm xung dài trong điều trị giãn mạch máu nhỏ vùng mũi. Tạp chí Y dược lâm sàng 108, 12(5/2017), tr. 192-197.
4. Goldman MP, Bennett RG (1987) Treatment of telangiectasia: A review. J Am Acad Dermatol 17(2-1): 167-182.
5. Goldman MP, Weiss RA, Brody HJ et al (1993) Treatment of facial telangiectasia with sclerotherapy, laser surgery, and/or electrodesiccation: A review. J Dermatol Surg Oncol 19(10): 899-906; quiz 909-910.
6. Bevin Avery A, Parlette Eric C, Domankevitz Yacov et al (2006) Variable- pulse Nd:YAG laser in the treatment of facila telangiectasias. Dermatol Surg (32): 7-12.
7. Ozyurt K, Colgecen E, Baykan H et al (2012) Treatment of superficial cutaneous vascular lesions: Experience with the long-pulsed 1064nm Nd:YAG laser. Scientific World Journal: 197139.
8. Weiss RA, Weiss MA (1999) Early clinical results with a multiple synchronized pulse 1064nm laser for leg telangiectasias and reticular veins. Dermatol Surg 25(5): 399-402.
9. Rogachefsky AS, Silapunt S, Goldberg DJ (2002) Nd:YAG laser (1064nm) irradiation for lower extremity telangiectases and small reticular veins: Efficacy as measured by vessel color and size. Dermatol Surg 28(3): 220-223.