Kết quả điều trị bệnh nhân ung thư đại tràng tái phát di căn bằng phác đồ bevacizumab - folfiri

  • Nguyễn Thanh Ngọc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phạm Văn Hiệu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thanh Bình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Thị Hà Thu Trường Đại học Y Hà Nội
  • Lê Văn Quảng Trường Đại học Y Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Ung thư đại trực tràng di căn, bevacizumab, folfiri

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá đáp ứng khối u, thời gian sống thêm không bệnh tiến triển và độc tính của phác đồ bevacizumab - folfiri trên bệnh nhân ung thư đại tràng tái phát di căn. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu gồm 31 bệnh nhân ung thư đại tràng tái phát di căn. Điều trị hóa chất bevacizumab - folfiri tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2018. Kết quả: Tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn là 12,9%, tỷ lệ đáp ứng toàn bộ là 32,3%. Trung vị thời gian sống thêm không tiến triển bệnh là 10,5 ± 0,9 tháng. Các độc tính của phác đồ thường gặp ở độ 1, 2. Kết luận: Phác đồ bevacizumab - folfiri là một lựa chọn hiệu quả và được dung nạp tốt trên bệnh nhân ung thư đại tràng tái phát, di căn.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. New Global Cancer Data: GLOBOCAN 2018 | UICC. , accessed: 13/08/2019.
2. Siegel RL, Miller KD, Jemal A (2019) Cancer statistics, 2019. CA A Cancer J Clin 69(1): 7-34.
3. Van Cutsem E, Nordlinger B, Cervantes A, Group ESMO Guidelines Working Group (2010) Advanced colorectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for treatment. Ann Oncol 21(5): 93-97.
4. Shojaei F (2012) Anti - angiogennesis therapy in cancer: Current challenges and future perspectives. Cancer Left 320: 130-137.
5. Stathopoulos GP, Batziou C, Trafalis D et al (2010) Treatment of colorectal cancer with and without bevacizumab: A phase III study. Oncology 78: 376.
6. Herbert H et al (2004) Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 350(23): 2335-2342.
7. Sobrero A, Ackland S, Clarke S et al (2009) Phase IV study of bevacizumab in combination with infusional fluorouracil, leucovorin and irinotecan (FOLFIRI) in first-line metastatic colorectal cancer. Oncology 77(2): 113-119.
8. Kochi M, Akiyama Y, Aoki T et al (2013) FOLFIRI plus bevacizumab as a first-line treatment for Japanese patients with metastatic colorectal cancer: A JACCRO CC-03 multicenter phase II study. Cancer Chemother Pharmacol 72(5): 1097-1102.