Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u buồng trứng lành tính tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

  • Vũ Văn Du Bệnh viện Phụ sản Trung ương
  • Nguyễn Ngọc Dũng Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Mạc Đăng Tuấn Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Main Article Content

Keywords

U buồng trứng lành tính, phẫu thuật nội soi, kết quả điều trị

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị u buồng trứng lành tính bằng phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2017. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên bệnh nhân được chẩn đoán xác định là u buồng trứng lành tính và đã được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017. Kết quả: Tuổi từ 20 - 45 chiếm tỷ lệ cao nhất (72,8%); đau tức hạ vị (67,7%); không có biểu hiện triệu chứng (29,7%). Vị trí u buồng trứng xuất hiện chủ yếu ở một bên 90,3%; khám thấy thường di động được (95,9%). Kích thước u trên siêu âm từ 50 - 99mm chiếm tỉ lệ cao nhất 53,8%. Có 5,6% bệnh nhân đến viện khi đã có biến chứng như vỡ u, xoắn u. Mô bệnh học: U nang bì chiếm tỷ lệ cao nhất (52,3%). Phẫu thuật nội soi chiếm 94,9%; chỉ định mổ có kế hoạch (96,4%); có 77,9% bóc u, 13,8% cắt phần phụ 1 bên và 8,2% cắt phần phụ cả hai bên. 90,3% hậu phẫu dưới 5 ngày. Kết luận: Bệnh thường chỉ biểu hiện đau hoặc tức vùng hạ vị, nhiều trường hợp không biểu hiện triệu chứng. U thường được phát hiện khi kích thước từ 50mm trở lên. Phương pháp phẫu thuật chủ yếu là mổ nội soi.


Từ khóa: U buồng trứng lành tính, phẫu thuật nội soi, kết quả điều trị.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đinh Thế Mỹ (1998) Lâm sàng sản phụ khoa. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
2. Đinh Thế Mỹ và Lý Thị Bạch Như (1996) Tình hình khối u buồng trứng tại viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh. Tạp chí thông tin Y Dược, số 5, tr. 50-54.
3. Nguyễn Bình An (2008) Nhận xét về kết quả điều trị u nang buồng trứng bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2008. Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Thanh Hoa (2014) Nghiên cứu kết quả điều trị u nang buồng trứng lành tính bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ năm 2012 - 2013. Luận văn Bác sĩ chuyên khoa II, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
5. Nguyễn Văn Thanh (2008) So sánh chẩn đoán và điều trị u nang buồng trứng trong 2 năm 2002 và 2007 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Luận văn Bác sĩ chuyên khoa II, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
6. Nguyễn Viết Trung và Đào Thế Anh (2014) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nang buồng trứng lành tính được phẫu thuật nội soi tại Viện Quân y 103. Tạp chí Y học Việt Nam, 3(2), tr. 32-35.
7. Phùng Văn Huệ (2011) Nghiên cứu phẫu thuật nội soi trong điều trị u nang buồng trứng lành tính tại Bệnh viện 198 từ 1/2006 đến 12/2010. Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
8. Trần Thị Len (2016) Nhận xét chẩn đoán và kết quả phẫu thuật u buồng trứng lành tính tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình. Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội.
9. Demont F, Fourquet F, Rogers M et al (2001) Epidemiology of apparently benign ovarian cysts. J Gynecol Obstet Biol Reprod 30(1): 8-11.
10. Shaw WB (2015) Shaw's Textbook of gynecology 16E 16. Reed Elsevier India Private Limited, India.