Thực trạng cơ cấu bệnh, kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 91 từ tháng 11/2018 đến tháng 2/2020

  • Hoàng Thị Kim Thái Bệnh viện Quân y 91
  • Trịnh Xuân Tiến Bệnh viện Quân y 91
  • Trần Xuân Trường Bệnh viện Quân y 91

Main Article Content

Keywords

Phân loại cơ cấu bệnh cấp cứu, Bệnh viện Quân y 91

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định cơ cấu bệnh, kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 91 từ tháng 11/2018 đến tháng 2/2020. Đối tượng và phương pháp: Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1516 bệnh nhân vào viện cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Quân y 91 từ tháng 11/2018 đến tháng 2/2020. Kết quả: Có 20 nhóm bệnh trong ICD-10 trên các đối tượng nghiên cứu, nhóm XIX, nhóm XI và nhóm IX chiếm tỷ lệ cao nhất, lần lượt: 37,5%, 15,6% và 14,8%. Tỷ lệ bệnh nhân vào viện cấp cứu chủ yếu ở nhóm tuổi từ 45 trở lên chiếm 79,9%. Tỷ lệ bệnh nhân nam và nữ, lần lượt: 61% và 39%. Ngày điều trị trung bình 7,9 ngày. Khỏi, ra viện 87,3%. Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân vào viện cấp cứu chủ yếu ở nhóm tuổi từ 45 trở lên chiếm 79,9%. Các nhóm bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất gồm nhóm XIX, XI, IX, I và nhóm X. Trong tất cả các nhóm bệnh, nam đều có tỷ lệ mắc cao hơn nữ (p<0,05). Tỷ lệ khỏi, ra viện chiếm 87,3%. Có 11,3% Bệnh nhân mắc bệnh nặng, nguy kịch xin về hoặc chuyển viện ngay.


Từ khóa: Phân loại cơ cấu bệnh cấp cứu, Bệnh viện Quân y 91. 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2015) Hướng dẫn sử dụng bảng phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD 10). Nhà xuất bản y học - Hà Nội.
2. Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế (2014) Tài liệu đào tạo cấp cứu cơ bản. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
3. Đỗ Thị Nguyên (2013) Nghiên cứu mô hình bệnh tật ở bệnh nhân trên và dưới 60 tuổi tại Phòng khám và Quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước. Tạp chí Y học thực hành (869) - số 5.
4. Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Đỗ Nguyên (2017) Mô hình bệnh tật và tử vong ở bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Nguyễn Trãi sáu năm đầu thế kỷ XXI. Y học TP. Hồ Chí Minh, Tập 11.
5. Nguyễn Trọng Bài ( ) Nghiên cứu mô hình bệnh tật Bệnh viện Đa khoa huyện Thới Bình trong 04 năm 2006-2009.
6. Nguyễn Minh Hiếu (2018) Đáp ứng y tế trong thảm họa theo khuyến cáo của Liên Hợp Quốc. Tạp chí Hậu cần Quân sự. http://hc.Qdnd.vn/nghien-cuu-kinh-nghiem-trao-doi/dap-ung-y-te-trong-tham-hoa-theo-khuyen-cao-cua-lien-hop-quoc-481424