U màng não thần kinh thị: Kết quả phẫu thuật 12 trường hợp

  • Trần Thiện Khiêm Bệnh viện Chợ Rẫy
  • Phan Thị Diễm Kiều Bệnh viện Chợ Rẫy
  • Huỳnh Lê Phương Bệnh viện Chợ Rẫy

Main Article Content

Keywords

U hốc mắt, u màng não thần kinh thị, u màng não hốc mắt nguyên phát, phẫu thuật

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật u màng não thần kinh thị. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu hàng loạt ca. Từ tháng 01/01/2017 đến tháng 30/09/2019 có 12 trường hợp u màng não thần kinh thị được phẫu thuật bằng phương pháp vi phẫu qua sọ tại Khoa Ngoại Thần kinh-Bệnh viện Chợ Rẫy. Tác giả đã mô tả các dấu hiệu lâm sàng của u màng não bao thần kinh thị, hình ảnh dựa vào cộng hưởng từ. Kết quả phẫu thuật đánh giá dựa vào tỷ lệ lấy hết u, biến chứng sau mổ và sự cải thiện các triệu chứng về mắt - thần kinh tại thời điểm 3 tháng sau mổ. Kết quả: Tuổi trung bình của 5 nam (41,7%) và 7 nữ (58,3%) là 40,6 ± 14,7 tuổi (13 - 61). Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất là lồi mắt và giảm thị lực (100%), teo gai thị (50%) và đau mắt chiếm 2 trường hợp (16,7%). 3 trường hợp u xâm lấn nội sọ (25%). Đường kính u trung bình là 33,6 ± 9,6mm (18 - 45mm). Giải phẫu bệnh tất cả các trường hợp là u màng não độ I. Phương pháp phẫu thuật là vi phẫu qua sọ- trần hốc mắt. Kết quả lấy toàn bộ u là 7 trường hợp (58,3%) và gần hết u là 41,7%. Không có trường hợp nào tử vong do mổ. Không có biến chứng tụ máu nội nhãn hay máu tụ nội sọ cũng như nhiễm trùng. Theo dõi sau mổ trung bình 24,5 tháng (9 đến 39 tháng), có 10 trường hợp (83,3%) mất thị lực bên mắt có khối u. Kết luận: Phẫu thuật điều trị u màng não bao thần kinh thị thường đưa đến mất thị lực bên mắt có khối u. Chỉ định phẫu thuật khi bệnh nhân giảm thị lực nặng, lồi mắt gây mất thẩm mỹ, nguy cơ u lan sang mắt đối bên.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Abuzayed B, Kucukyuruk B, Akar Z (2012) Transcranial superior orbitotomy for the treatment of intraorbital intracornal tumors: Surgical technique and long term results in single institute. Neurosurg Rev 35(4): 573-582.
2. Boulos PT, Dumont AS (2001) Meningiomas of the orbit contemporary considerations. Neurosurgical focus 10(5): 1-10.
3. Huang X, Tang D, Wu T, Jian T, Sun F (2018) Ectopic orbital meningioma: A retrospective case series. BMC ophthalmology 18(1): 296.
4. Jian T, Sun F, Tang D, Wang S, Wu T, Zhao L (2015) Clinical analysis of transcranial orbitotomy approach on cranio-orbital tumors. Journal of craniofacial surgery 26(2): 441-446.
5. Kondo A, Akiyama O, Suzuki M, Arai H (2019) A novel surgical approach for intraorbital optic nerve tumors. Journal of clinical neuroscience 59: 362-366.
6. Parker RT, Ovens CA, Fraser CL, Samarawickrama C (2018) Optic nerve sheath meningiomas: Prevalence, impact, and management strategies. Eye and brain 10: 85.
7. Parlin A, Dumitrescu A, Nunery WT, Timoney PJ, Sokol JA (2017) Retrospective chart review of the use of imaging and biopsy in the diagnosis of optic nerve sheath meningiomas and intra-conal orbital lymphomas at a single institution. Orbit 36(6): 392-396.
8. Yu HJ, Wu YT, Chen HK, Lin JW (2011) Primary orbital meningioma: A study of six cases at a single institution. Apmis 119(1): 36-43.