Kết quả phẫu thuật rò hậu môn tái phát tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

  • Phạm Phúc Khánh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
  • Nguyễn Xuân Hùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
  • Nguyễn Ngọc Ánh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
  • Nguyễn Thị Thanh Huyền Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
  • Lê Nhật Huy Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
  • Nguyễn Đắc Thao Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
  • Nguyễn Thị Phương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
  • Nguyễn Thị Ngọc Ánh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Main Article Content

Keywords

Rò hậu môn, rò hậu môn tái phát, mật tự chủ hậu môn

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu về đặc điểm và kết quả điều trị của bệnh rò hậu môn tái phát. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang thực hiện từ 1/1/2017 đến 31/12/2019 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gồm các bệnh nhân được chẩn đoán và phẫu thuật điều trị rò hậu môn tái phát. Kết quả: 41 bệnh nhân, 36 nam (87,8%), 5 nữ (12,2%); tuổi trung bình 42,8 ± 1,7 năm. 36 bệnh nhân (90,24%) vào viện vì chảy dịch cạnh hậu môn tái phát. Thời gian liền vết mổ trung bình là 10,78 tuần, 8 bệnh nhân tái phát (19,5%); 02 bệnh nhân (4,9%) mất tự chủ hậu môn sau mổ một phần. Có sự liên quan giữa kết quả phẫu thuật với số lần mổ trước, thể bệnh và phương pháp phẫu thuật. Kết luận: Bệnh rò hậu môn tái phát có một số đặc điểm giống với rò hậu môn thông thường, tỷ lệ tái phát sau mổ là 19,5%, mất tự chủ hậu môn sau mổ thấp (4,9%).

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Gracia AJ, Belmonte C, Wong WD, Goldberg SM (1996) Anal fistula surgery. Factors assosiated with recurrence and incontinence. Dis Colon Rectum 39(7): 544-549.
2. Hong KD, Kang S, Kalaskar S, Wexner SD (2014) Ligation of intersphincteric fistula tract (LIFT) to treat anal fistula: Systematic review and meta-analysis. Tech Coloproctol 18(8): 685-691.
3. Perez F, Arroyo A, Serrano P et al (2006) Randomized clinical and manometric study of advancement flap versus fistulotomy with sphincter reconstruction in the management of complex fistula-in- ano. Am J Surg 192: 34-40.
4. Hàn Văn Bạ (2005) Nghiên cứu nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ngoại khoa rò hậu môn tái phát. Học viện Quân y.
5. Nguyễn Văn Xuyên (2007) Tìm hiểu một số nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị ngoại khoa 126 bệnh nhân rò hậu môn tái phát. Tạp chí Y học thực hành, 11, tr. 104-107.
6. Mei Z WQ, Zhang Y et al (2019) Risk Factors for Recurrence after anal fistula surgery: A meta-analysis. Int J Surg (69): 153-169.
7. Li J, Yang W, Huang Z et al (2016) Clinical characteristics and risk factors for recurrence of anal fistula patients. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 19(12): 1370-1374.
8. Amin SN, Tierney GM, et al (2003) V-Y advancement flap for treatment of fistula-in-ano. Dis Colon Rectum 46(4): 540-543.
9. Rhyou, Jai Hyun, Shim, Kang Sup, Kim, Kwang Ho (1999) Modified Hanley's Operation in the Treatment. Journal of the Korean Society of Coloproctology 15(1): 55-63.
10. Sygut A, Zajdel R, Kedzia-Budziewska R (2007) Late results of treatment of anal fistulas. Colorectal Disease 9(2): 151-158.