Nghiên cứu vai trò của cắt lớp vi tính trong bệnh lý nhiễm trùng ổ mắt do viêm mũi xoang

  • Trần Anh Tuấn Bệnh viện Bạch Mai
  • Nguyễn Thành Nam Trường Đại học Y Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Viêm xoang, nhiễm trùng ổ mắt do xoang, biến chứng ổ mắt, cắt lớp vi tính

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh và vai trò của cắt lớp vi tính bệnh lý nhiễm trùng ổ mắt do viêm mũi xoang. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu các bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị nhiễm trùng ổ mắt do viêm mũi xoang tại Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2020. Kết quả: Tổng số 26 bệnh nhân, tuổi trung bình 35,7 ± 24,6 năm (3 - 84 tuổi), tỷ lệ nữ/nam = 1,2:1. Xoang bị viêm hay gặp nhất là xoang sàng trước chiếm 84,6%. Gián đoạn xương thành xoang gặp ở 21/26 bệnh nhân (80,8%) trong đó mất liên tục xương giấy gặp ở 20/21  bệnh nhân (95,2%). Hình ảnh tổn thương ổ mắt trên cắt lớp vi tính gồm: Dày và ngấm thuốc mi mắt (77%), thâm nhiễm mỡ hậu nhãn cầu (30,8%), ổ áp xe dưới màng xương (65,4%), áp xe hậu nhãn cầu (3,8%). Phân loại BCOM theo Chandler: Nhóm I (15,4%), nhóm II (15,4%), nhóm III (65,4%), nhóm IV (3,8%), nhóm V (0%). Giá trị chẩn đoán của cắt lớp vi tính so với phẫu thuật có độ phù hợp rất cao với chỉ số Kappa > 0,8. Kết luận: Chụp cắt lớp vi tính là phương pháp có giá trị cao trong chẩn đoán bệnh lý nhiễm trùng ổ mắt do viêm xoang, góp phần lập kế hoạch điều trị cho bệnh nhân.


Từ khóa: Viêm xoang, nhiễm trùng ổ mắt do xoang, biến chứng ổ mắt, cắt lớp vi tính.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Carr TF (2016) Complications of sinusitis. Am J Rhinol Allergy 30(4): 241-245.
2. Ali A, Kurien M, Mathews SS et al (2005) Complications of acute infective rhinosinusitis: Experience from a developing country. Singapore Med J 46(10): 540–544.
3. Chandler JR, Langenbrunner DJ and Stevens ER (1970) The pathogenesis of orbital complications in acute sinusitis. Laryngoscope 80(9): 1414–1428.
4. Võ Thanh Quang (2010) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, đánh giá kết quả điều trị biến chứng ổ mắt do viêm xoang tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TW. Tạp chí Y dược lâm sàng 108, tập 5, tr. 68-73.
5. Siedek V, Kremer A, Betz CS et al (2010) Management of orbital complications due to rhinosinusitis. Eur Arch Otorhinolaryngol 267(12): 1881-1886.
6. Hoàng Văn Tiệp, Q.T.C. (2012) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính biến chứng ổ mắt do bệnh lý viêm mũi xoang.
7. Shrinivas Shripatrao Chavan et al (2010) Orbital complications of sinogenic origin: A case study of 20 patients. Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, Govt. Medical College.
8. Pereira FJ, Velasco e Cruz AA, Anselmo-Lima WT et al (2006) Computed tomographic patterns of orbital cellulitis due to sinusitis. Arq Bras Oftalmol 69(4): 513–518.
9. Younis RT, Anand VK, and Davidson B (2002) The role of computed tomography and magnetic resonance imaging in patients with sinusitis with complications. Laryngoscope 112(2): 224–229.