Kết hợp liệu pháp xơ hóa và phẫu thuật tạo hình trong điều trị dị dạng tĩnh mạch vùng môi dưới - nhận xét 2 ca lâm sàng

  • Trần Quyết Tiến Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  • Lâm Thảo Cường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Main Article Content

Keywords

Dị dạng mạch máu, liệu pháp xơ hóa, phẫu thuật tạo hình

Tóm tắt

Trong nhóm bệnh lý dị dạng mạch máu thì dị dạng tĩnh mạch là dị dạng phổ biến nhất. Tổn thương thường xuất hiện ở vùng ngoại biên, nhất là đầu và cổ. Khi dị dạng mạch máu xuất hiện tại vùng môi thường dẫn đến những vấn đề về thẩm mỹ và chức năng. Việc điều trị các loại dị dạng này cần có sự kết hợp đa mô thức. Chúng tôi báo cáo 2 trường hợp dị dạng mạch máu lớn vùng môi dưới được điều trị thành công bằng liệu pháp tiêm xơ kết hợp phẫu thuật tạo hình. Trong 2 trường hợp đã được điều trị thành công. Liệu pháp xơ hóa dị dạng được thực hiện trước sau đó mới phẫu thuật giúp nâng cao hiệu quả điều trị và giảm thiểu mất máu trong quá trình phẫu thuật. Sau phẫu thuật, chức năng và thẩm mỹ được cải thiện rõ rệt. Kết luận: Dị dạng mạch máu vùng môi thường gây ảnh hưởng về chức năng sinh lý và thẩm mỹ. Kết hợp đa mô thức trong điều trị dị dạng mạch máu nên được thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.


Từ khóa: Dị dạng mạch máu, liệu pháp xơ hóa, phẫu thuật tạo hình.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Boon LM, Mulliken JB, Enjolras O, Vikkula M (2004) Glomuvenous malformation (glomangioma) and venous malformation: Distinct clinicopathologic and genetic entities. JAMA Dermatology 140(8): 971-976.
2. Buckmiller L, Richter G, Suen J (2010) Diagnosis and management of hemangiomas and vascular malformations of the head and neck. Oral Diseases 16(5): 405-418.
3. Leung M, Leung L, Fung D, Poon W-l, Liu C, Chung K, Tang P, Tse S, Fan T-w, Chao N et al (2014) Management of the low-flow head and neck vascular malformations in children: The sclerotherapy protocol. Eur J Pediatr Surg 24(01): 97-101.
4. Zheng JW, Mai HM, Zhang L, Wang YA, Fan XD, Su LX, Qin ZP, Yang YW, Jiang YH, Zhao YF et al (2013) Guidelines for the treatment of head and neck venous malformations. Int J Clin Exp Med 6(5): 377-389.
5. Ryu JY, Lee JS, Lee JW, Choi KY, Yang JD, Cho BC, Lee S-J, Lee JM, Huh S, Chung HY (2015) Clinical approaches to vascular anomalies of the lip. Arch Plast Surg 42(6): 709-715.
6. Lee BB, Bergan J, Gloviczki P, Laredo J, Loose DA, Mattassi R, Parsi K, Villavicencio JL, Zamboni P (2009) Diagnosis and treatment of venous malformations. Consensus document of the international union of phlebology (IUP)-2009. International angiology: A journal of the International Union of Angiology 28(6): 434-451.
7. Puig S, Aref H, Chigot V, Bonin B, Brunelle F (2003) Classification of venous malformations in children and implications for sclerotherapy. Pediatric radiology 33(2):99-103.
8. Lee BB, Baumgartner I, Berlien HP, Bianchini G, Burrows P, Do YS, Ivancev K, Kool LS, Laredo J, Loose DA et al (2013) Consensus Document of the International Union of Angiology (IUA)-2013. Current concept on the management of arterio-venous management. International angiology: A journal of the International Union of Angiology 32(1): 9-36.
9. Ahmad S (2019) Efficacy of percutaneous sclerotherapy in low flow venous malformations - a single center series. Neurointervention 14(1): 53-60.
10. Orlando JL, Caldas JGMP, Campos HGdA, Nishinari K, Krutman M, Wolosker N (2014) Ethanol sclerotherapy of head and neck venous malformations. Einstein (São Paulo) 12: 181-186.