Tổn thương động mạch vú trong sau chấn thương ngực kín: Báo cáo một trường hợp

  • Đặng Tuấn Nghĩa Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Văn Nam Bệnh viện Quân y 103
  • Vũ Anh Hải Bệnh viện Quân y 103
  • Lê Việt Anh Bệnh viện Quân y 103
  • Trần Thanh Bình Bệnh viện Quân y 103
  • Đặng Công Hiếu Bệnh viện Quân y 103
  • Trần Xuân Bộ Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Tổn thương động mạch vú trong, chấn thương ngực kín, chảy máu

Tóm tắt

Tổn thương động mạch vú trong sau chấn thương ngực kín hiếm gặp, nguy cơ đe doạ tính mạng bệnh nhân. Chẩn đoán sớm và điều trị phù hợp vẫn còn là vấn đề khó trong tình trạng cấp cứu. Do vậy, cần đánh giá mức độ tổn thương của bệnh nhân để lựa chọn biện pháp điều trị hiệu quả nhất. Chúng tôi báo cáo đặc điểm triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị một bệnh nhân chấn thương ngực kín có gãy xương ức gây rách động mạch vú trong, tràn máu trung thất trước, tràn máu màng phổi nặng nhằm góp thêm phần kinh nghiệm trong thực hành lâm sàng.


Từ khóa: Tổn thương động mạch vú trong, chấn thương ngực kín, chảy máu.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Braatz T, Mirvis SE, Killeen K et al (2001) CT diagnosis of internal mammary artery injury caused by blunt trauma. Clin Radiol 56(2): 120-123.
2. Cagini L, Vannucci J, Scialpi M et al (2013) Diagnosis and endovascular treatment of an internal mammary artery injury. J Emerg Med 44(1): 117-119.
3. Chen JM, Lv J, Ma K, Yan J (2014) Assessment of internal mammary artery injury after blunt chest trauma: A literature review. Journal of Zhejiang University. Science 15(10): 864-869.
4. Jinming C, Guanggen Y, Zhong S et al (2018) Full realization of internal mammary artery injury after blunt chest trauma. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Derg 26(3): 504-510.
5. Kawamura S, Nishimaki H, Takigawa M et al (2006) Internal mammary artery injury after blunt chest trauma treated with transcatheter arterial embolization. Journal of Trauma and Acute Care Surgery 61(6): 1536-1539.
6. Kwon OY, Chung SP, Yoo IS et al (2005) Delayed presentation of internal mammary artery rupture after blunt chest trauma: Characteristic CT and plain Xray findings. Emergency Medicine Journal 22(9): 664.