Tiêu chí lựa chọn bệnh nhân trong phẫu thuật thay van động mạch chủ ít xâm lấn qua đường mở ngực trước phải dựa trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính

  • Nguyễn Tiến Đông Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Ngô Vi Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Đăng Hùng Bệnh viện Tim Hà Nội
  • Nguyễn Thái Minh Bệnh viện Tim Hà Nội
  • Đặng Quang Huy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Minh Ngọc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Sinh Hiền Bệnh viện Tim Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Phẫu thuật thay van động mạch chủ ít xâm lấn, phẫu thuật thay van động mạch chủ ít xâm lấn qua đường mở ngực trước phải.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đáng giá các tiêu chí lựa chọn bệnh trong phẫu thuật thay van động mạch chủ ít xâm lấn qua đường mở ngực trước phải dựa trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT). Đối tượng và phương pháp: Thu thập hình ảnh CT động mạch chủ (ĐMC) của 14 bệnh nhân được phẫu thuật thay van ĐMC qua đường mở ngực trước phải tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020. Phân tích một số đặc điểm hình ảnh liên quan tới kỹ thuật mổ và 3 tiêu chí của nhóm tác giả Glauber M và cộng sự. Kết quả: Tỷ lệ ĐMC lệch phải là 2/14 (14,3%), khoảng cách từ ĐMC đến xương ức không quá 10 cm đạt 4/14 (28,6%), độ nghiêng của ĐMC lên lớn hơn 45­­0 chiếm 7/14 (50%); không có bệnh nhân nào đạt được cả 3 tiêu chí này. Đa phần (12/14 - 85,7%) van ĐMC được nhìn trực diện (vuông góc) từ khoang gian sườn II, và 100% vị trí kẹp ĐMC thông thường nằm ngang mức khoang gian sườn II và III. Kết luận: Tiêu chí lựa chọn bệnh nhân dựa trên hình ảnh chụp CT của Glauber M và cộng sự trong AVR-RAT có tính ứng dụng trong thực hành điều trị không cao, chỉ mang tính chất tham khảo. Đường mổ qua khoang gian sườn II, có thể mở rộng xuống khoang gian sườn III, là hợp lý ở hầu hết các trường hợp AVR-RAT.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Glauber M, Ferrarini M, and Miceli A (2015) Minimally invasive aortic valve surgery: State of the art and future directions. Annals of cardiothoracic surgery 4(1): 26-32.
2. Stolinski J et al (2016) Computed tomography helps to plan minimally invasive aortic valve replacement Operations. Ann Thorac Surg 101(5): 1745-1752.
3. Khan I, Smith J, and Trehan N (2019) Minimally invasive right anterior mini-thoracotomy aortic valve replacement. Cardiac Surgery Procedures.
4. Vola M et al (2015) Right anterior minithoracotomy aortic valve replacement with a sutureless bioprosthesis: Early outcomes and 1-year follow-up from 2 European centers. J Thorac Cardiovasc Surg 149(4): 1052-1057.
5. Gilmanov D et al (2013) Sutureless implantation of the perceval s aortic valve prosthesis through right anterior minithoracotomy. Ann Thorac Surg 96(6): 2101-2108.