Đánh giá tác dụng giảm đau sau phẫu thuật của gây tê thần kinh hông to dưới hướng dẫn siêu âm

  • Nguyễn Quang Trường Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Minh Lý Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Tống Xuân Hùng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đàm Văn Khải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Việt Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Hữu Hiệp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Gây tê thần kinh hông khoeo, phẫu thuật bàn chân, bao thần kinh hông to chung

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh tác dụng giảm đau sau phẫu thuật khi gây tê thần kinh hông to ở vị trí trước và ngay sau phân chia thành thần kinh chày và thần kinh mác chung dưới hướng dẫn siêu âm. Đối tượng và phương pháp: 70 bệnh nhân phẫu thuật kết xương vùng bàn chân được giảm đau sau mổ bằng liều đơn 20ml hỗn hợp bupivacain 0,25% và adrenalin 1/200.000 gây tê thần kinh hông to dưới hướng dẫn siêu âm, tuổi từ 18 đến 80 tuổi, ASA I, II, chia thành 2 nhóm. Nhóm 1: Tiêm thuốc tê vị trí trước phân chia, nhóm 2: Tiêm thuốc tê vị trí ngay sau phân chia thành thần kinh chày và mác chung. Kết quả: Thời gian khởi phát tác dụng giảm đau ở nhóm 2 (2,66 ± 1,3 phút) ngắn hơn nhóm 1 (4,86 ± 1,91 phút) (p<0,05). Thời gian giảm đau ở nhóm 2 (21,69 ± 1,7 giờ) dài hơn so với nhóm 1 (19,03 ± 2,8 giờ) (p<0,05). Điểm VAS khi nghỉ ở nhóm 2 thấp hơn nhóm 1 (p<0,05) ở các thời điểm sau gây tê 05 phút, 20 phút, 18 giờ, 24 giờ, điểm VAS khi vận động ở nhóm 2 thấp hơn nhóm 1 (p<0,05) tại các thời điểm sau gây tê 05 phút, 20 phút, 3 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ. Không ghi nhận tai biến, biến chứng trong quá trình thực hiện kỹ thuật. Kết luận: Gây tê thần kinh hông to dưới hướng dẫn siêu âm giảm đau sau phẫu thuật kết xương vùng bàn chân vị trí ngay sau phân chia thành thần kinh chày và mác chung có thời gian khởi phát tác dụng giảm đau ngắn hơn, thời gian giảm đau kéo dài hơn và hiệu quả giảm đau trong 24 giờ sau gây tê tốt hơn so với gây tê vị trí trước phân chia thần kinh.


Từ khóa: Gây tê thần kinh hông khoeo, phẫu thuật bàn chân, bao thần kinh hông to chung.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Phillip M, Nguyễn Hữu Tú, Tạ Ngân Giang (2016) Gây tê thần kinh ngồi đường dưới mông và khoeo. Gây tê thần kinh ngoại vi dưới hướng dẫn siêu âm ở người lớn, tr. 63-64.
2. Nguyễn Minh Lý (2017) Gây tê thân thần kinh. Giáo trình Gây mê Hồi sức, tr. 71-72.
3. Olivier C, Gluillaume BN, Bertrand A, Didier M, Sophie B, Xavier C (2014) Subparaneural versus circumferential extraneural injection at the bifurcation level in ultrasound-guided popliteal sciatic nerve blocks: A prospective, randomized, double-blind study. Regional anesthesia and pain medicine 39(4): 306-311.
4. Miao HE, Dan-Dan LING, Guang-Yu CAI, Tian-Xiao ZOU, Bin YU (2017) Two different placement paths in popliteal fossa with a novel nerve block needle for postoperative analgesia after foot and ankle surgery. Minerva Anestesiologia 84(5): 582-589.
5. Vloka JD, Hadzic A, Lesser JB, Kitain E, Geatz H, April EW (1997) A common epineural sheath for the nerves in the popliteal fossa and its possible implications for sciatic nerve block. Anesth Analg 84: 387-390.