Một số yếu tố liên quan và đặc điểm lâm sàng trong bệnh nấm da thân tại Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh

  • Phạm Văn Tuấn Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh
  • Bùi Thị Vân Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Vũ Hoàng Nhung Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh
  • Đỗ Thị Nguyệt Hằng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Bệnh nấm da thân, yếu tố liên quan, đặc điểm lâm sàng

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và lâm sàng bệnh nấm da tại Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh. Đối tượng và phương pháp: 66 bệnh nhân nấm da thân điều trị tại Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh từ tháng 09/2018 đến tháng 09/2019, phương pháp tiến cứu, mô tả cắt ngang. Kết quả và kết luận: 39,4% bệnh nhân dưới 30 tuổi; tỷ lệ nam/nữ là 2,2/1; vị trí thương tổn thường gặp nhất là ở mông (45,5%); 59,1% bệnh nhân có diện tích thương tổn trên 100cm2; 100,0% bệnh nhân có đỏ da và ngứa.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đặng Văn Em (2017) Các bệnh nấm. Giáo trình da liễu, tập 2, Nhà xuất bản Y học, tr. 68-80.
2. Tôn Nữ Phương Anh (2012) Nghiên cứu bệnh nguyên bệnh vi nấm ở da của bệnh nhân khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế. Bộ môn Ký sinh trùng, Trường Đại học Y Dược Huế, Tập 2(4) - số 10/2012, tr. 76.
3. Phạm Công Chính, Nguyễn Thị Hải Yến (2016) Kết quả điều trị bệnh nấm da thường bằng kháng sinh đường uống. Tạp chí Y học Thực hành (1030) số 12/2016, tr. 224-227.
4. Phạm Thị Lan, Nguyễn Phương Hoa (2012) Tình hình các bệnh nấm nông trên da tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Y học Việt Nam, tháng 7, số 2, tr. 73-76.
5. Tôn Nữ Phương Anh (2012) Nghiên cứu tình hình bệnh nấm da của các bệnh nhân đến xét nghiệm tại Khoa Ký sinh trùng, Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng, tr. 459-471.
6. Nguyễn Thái Dũng (2017) Nghiên cứu một số đặc điểm và kết quả điều trị nấm da ở bệnh nhân đến khám và điều trị tại Trung tâm Chống phong - Da liễu Nghệ An 2015- 2016. Luận án Tiến sĩ Y học, Đại Học Y Hà Nội.
7. Phạm Huy Hoàng (2015) Đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan của nấm da trên bệnh nhân dùng corticoid (Tinea incognito) và hiệu quả điều trị bằng uống itraconazol. Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại Học Y Hà Nội.
8. Lê Trần Anh (2001) Nghiên cứu một số yếu tố môi trường miễn dịch và sinh lý da ảnh hưởng đến bệnh nấm da trong quân đội. Luận văn Thạc sỹ Y học, Học viện Quân y, Hà Nội, tr. 61-62.
9. Lê Bách Quang, Trịnh Trọng Phụng, Lê Trần Anh (2000) Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm và nhiệt độ tới sự phát triển của nấm da và bệnh nấm da. Tuyển tập Công trình nghiên cứu khoa học chuyên đề ký sinh trùng, Trường Đại học Y Hà Nội, Tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 201-204.
10. Niomiya J (2000) Effect of temperature, humidity and minor injury to the penetration of dermatophytes in to human stratum comeum. Nippo Isohinkin Gakkai Zasshi 44(1): 5-9.