Nhận xét công tác chẩn đoán và điều trị ở 13 bệnh nhân nhiễm trùng sinh hơi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (1/2016 - 3/2020)

  • Nguyễn Sỹ Thấu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Vũ Viết Sáng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Xuân Chính Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Thúy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Hiệp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Ngô Tất Trung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Hữu Song Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Nhiễm khuẩn huyết, kị khí, Clostridium, hoại thư sinh hơi, nhiễm trùng sinh hơi

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu công tác chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nhiễm trùng sinh hơi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu bệnh án của 13 bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng sinh hơi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2020. Xác định mầm bệnh dựa trên cấy khuẩn ái khí, kị khí và Realtime-PCR với bệnh phẩm máu và dịch ổ nhiễm trùng (DONT). Kết quả và kết luận: Nhiễm trùng sinh hơi có thể xảy ra ở hầu hết vị trí trên cơ thể, hay gặp nhất là chi dưới (53,84%), mầm bệnh đa dạng, gồm: E. coli (5/13), K. pneumoniae (2/13), Streptococcus anginosus (1/13), Staphylococcus aureus (1/13), Enterococcus sp. (1/13), Bacteroides sp. (1/13) và Fusobacterium sp. (1/13). Bệnh nhân được điều trị sớm bằng kháng sinh phổ rộng, can thiệp phẫu thuật ngay khi phát hiện có khí, nhưng tỷ lệ tử vong còn cao (38,46%). Do đó cần thiết phải nâng cao tính hiệu quả, đồng bộ của các biện pháp chẩn đoán mầm bệnh và điều trị kịp thời.


Từ khóa: Nhiễm khuẩn huyết, kị khí, Clostridium, hoại thư sinh hơi, nhiễm trùng sinh hơi.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nichols RL and Smith JW (1975) Gas in the wound: What does it mean?. Surg Clin North Am 55(6): 1289-1296.
2. Brucato MP, Patel K, and Mgbako O (2014) Diagnosis of gas gangrene: Does a discrepancy exist between the published data and practice. J Foot Ankle Surg 53(2): 137-140.
3. Stevens DL et al (2014) Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 59(2): 10-52.
4. Altemeier WA, Fullen WD (1971) Prevention and treatment of gas gangrene. JAMA 217(6): 806-813.
5. Karunakaran R et al (2007) Evaluation of the routine use of the anaerobic bottle when using the BACTEC blood culture system. J Microbiol Immunol Infect 40(5): 445-449.
6. Trung Ngo Tat et al (2019) PCR-based Sepsis@Quick test is superior in comparison with blood culture for identification of sepsis-causative pathogens. Scientific Reports 9(1): 13663.
7. John E Bennett, Raphael Dolin, Martin J. Blaser (2015) Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases, Eighth edition. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders.