Giá trị cộng hưởng từ chẩn đoán sỏi đường mật chính

  • Lê Văn Lợi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Triệu Triều Dương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Lê Nguyên Khôi Bệnh viện Trưng Vương

Main Article Content

Keywords

Giá trị cộng hưởng từ, sỏi đường mật

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định giá trị của cộng hưởng từ chẩn đoán sỏi đường mật chính. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, có đối chứng trên 84 bệnh nhân được điều trị sỏi đường mật chính tại Khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tuỵ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, từ tháng 6/2017 - 3/2020. Bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ trước mổ xác định vị trí và số lượng sỏi, sau đó phẫu thuật nội soi lấy sỏi. Vị trí và số lượng sỏi xác định trong mổ dùng để so sánh với kết quả cộng hưởng từ. Kết quả: Cộng hưởng từ chẩn đoán vị trí sỏi ống mật chủ: Độ nhạy 97,05%, độ đặc hiệu 93,75%, độ chính xác 96,42%, giá trị dự báo dương tính 98,5%, giá trị dự báo âm tính 88,23%. Vị trí sỏi đường mật gan phải: Độ nhạy 95,65%, độ đặc hiệu 94,73%, độ chính xác 95,23%, giá trị dự báo dương tính 95,65%, giá trị dự báo âm tính 94,73%. Vị trí sỏi đường mật gan trái: Độ nhạy 96,49%, độ đặc hiệu 88,88%, độ chính xác 94,04%, giá trị dự báo dương tính 94,82%, giá trị dự báo âm tính 92,30%. Cộng hưởng từ chẩn đoán số lượng sỏi: Độ nhạy 77,8%, độ đặc hiệu 98,7%, độ chính xác 96,4%, giá trị dự báo dương tính 87,5%, giá trị dự báo âm tính 97,4%. Kết luận: Cộng hưởng từ là phương pháp chẩn đoán không xâm hại, có độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác cao trong chẩn đoán bệnh lý sỏi đường mật chính.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đặng Tâm (2004) Xác định vai trò của phương pháp tán sỏi mật qua da bằng điện thủy lực. Luận án tiến sỹ y học, Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
2. Lê Hùng (2004) Bước đầu nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ trong tắc mật ngoài gan. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú, Đại Học Y Hà Nội.
3. Nguyễn Việt Thành (2009) So sánh giá trị chẩn đoán của các phương pháp chẩn đoán không xâm hại trong bệnh sỏi đường mật chính. Luận án tiến sĩ y học, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
4. Phạm Hồng Liên (2011) Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và gía trị của cộng hưởng từ 1,5 tesla trong chẩn đoán sỏi đường mật chính ngoài gan. Luận Văn Thạc sỹ y học, Đại Học Y Hà Nội.
5. Nguyễn Hữu Thịnh (2006) Chẩn đoán sỏi và hẹp đường mật trong gan bằng cộng hưởng từ. Y học TP. Hồ Chí Minh 10 (1).
6. Palmucci S, Roccasalva F, Piccoli M et al (2017) Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Cholangiography: Practical Tips and Clinical Indications for Biliary Disease Management. Gastroenterology Research and Practice.
7. Sneha Karwa, Vitthalrao Vikhe Patil (2017) Role of magnetic resonance cholangiopancreatography in biliary disorders. International Journal of Radiology & Radiation Therapy 2(4): 95-99.
8. Lee SL, Kim HK, Choi HH, et al (2017) Diagnostic value of magnetic resonance cholangiopancreatography to detect bile duct stones in acute biliary pancreatitis. Pancreatology: 1-7.
9. Park DH, Kim MH, Lee SS et al (2004) Accuracy of magnetic resonance cholangiopancreatography for locating hepatolithiasis and detecting accompanying biliary strictures. Endoscopy 36(11): 987-992.