Kết quả xa ung thư nhầy nguyên phát ở phổi được điều trị bằng phẫu thuật: Nhân một trường hợp

  • Vũ Đức Thắng Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Trường Giang Học viện Quân y
  • Nguyễn Ngọc Trung Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Văn Nam Bệnh viện Quân y 103
  • Lê Bá Hanh Bệnh viện Quân y 103
  • Trần Thu Hiền Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội
  • Nguyễn Thế Kiên Bệnh viện Quân y 103

Main Article Content

Keywords

Ung thư nhầy, ung thư phổi, u phổi

Tóm tắt

Ung thư nhầy nguyên phát ở phổi là một bệnh rất hiếm gặp. Cơ chế chính xác của tổn thương này vẫn chưa được biết, có thể xuất phát từ nguồn gốc tế bào trung mô. Chúng tôi xin báo cáo một trường hợp theo dõi sau phẫu thuật 4 năm ung thư nhầy nguyên phát ở thùy trên phổi trái. Bệnh nhân nam 30 tuổi, có ho khạc đờm trắng từng đợt. Tháng 3 năm 2014 chụp CT phát hiện tổn thương u trung tâm thùy trên phổi trái kích thước 27 × 29mm, sinh thiết xuyên thành ngực cho kết quả tổ chức hoại tử. Bệnh nhân không điều trị gì. Một năm sau kích thước trên CT tăng gần gấp đôi (45 × 53mm). Bệnh nhân được phẫu thuật cắt thùy trên phổi trái. Mô bệnh học sau mổ là ung thư nhầy nguyên phát ở phổi. Sau phẫu thuật bệnh nhân ổn định, không điều trị hóa xạ trị. Hiện tại 4 năm sau mổ bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, CT không phát hiện tổn thương tái phát.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nicholson AG, Baandrup U, Florio R et al (1999) Malignant myxoid endobronchial tumour: A report of two cases with a unique histological pattern. Histopathology 35(4): 313-318.
2. Prieto-Granada CN, Ganim RB, Zhang L et al (2017) Primary pulmonary myxoid sarcoma: A newly described entity-report of a case and review of the literature. Int J Surg Pathol 25(6): 518-525.
3. Thway K, Nicholson AG, Lawson K et al (2011) Primary pulmonary myxoid sarcoma with EWSR1-CREB1 fusion: A new tumor entity. Am J Surg Pathol 35(11): 1722-1732.
4. Matsukuma S, Hisaoka M, Obara K et al (2012) Primary pulmonary myxoid sarcoma with EWSR1-CREB1 fusion, resembling extraskeletal myxoid chondrosarcoma: Case report with a review of literature. Pathol Int 62(12): 817-822.
5. Kim S, Song SY, Yun JS et al (2017) Primary pulmonary myxoid sarcoma located in interlobar fissure without parenchymal invasion. Thorac Cancer 8(5): 535-538.
6. Jeon YK, Moon KC, Park SH et al (2014) Primary pulmonary myxoid sarcomas with EWSR1-CREB1 translocation might originate from primitive peribronchial mesenchymal cells undergoing (myo)fibroblastic differentiation. Virchows Arch 465(4): 453-461.
7. Travis WD, Brambilla E, Nicholson AG et al (2015) The 2015 World Health Organization classification of lung tumors: Impact of genetic, clinical and radiologic advances since the 2004 classification. J Thorac Oncol 10(9): 1243-1260.