Kết quả phẫu thuật nội soi cố định diện bám dây chằng chéo trước theo kỹ thuật ba đường hầm

  • Đỗ Đức Trung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Quốc Dũng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Phùng Văn Tuấn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Mai Đắc Việt Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Mai Đức Thuận Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Ngọc Thanh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Tiến Thành Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Bong diện bám DCCT, 3 đường hầm

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cố định diện bám dây chằng chéo trước (DCCT) khớp gối theo kỹ thuật 03 đường hầm. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu gồm 36 bệnh nhân được chẩn đoán bong diện bám DCCT khớp gối độ II, III, IV tuổi từ 22 đến 46 (tuổi trung bình 33,8) được phẫu thuật nội soi cố định lại diện bám DCCT theo kỹ thuật qua 3 đường hầm. Kết quả được đánh giá bằng khám lâm sàng, phim X-quang, thang điểm Lysholm, thang điểm IKDC, dụng cụ KT-1000. Kết quả: Thời gian theo dõi trung bình 14,46 tháng (từ 6 đến 24 tháng). Tại thời điểm đánh giá, điểm Lysholm trung bình là 92 (từ 81 đến 100 điểm), xếp loại theo IKDC có 34 bệnh nhân (94,4%) xếp loại tốt và rất tốt, 2 bệnh nhân (5,4%) xếp loại trung bình. Đánh giá mức độ trượt ra trước của mâm chày bên chân phẫu thuật bằng KT-1000 trung bình là 1,69mm (từ 0 - 6mm) so với chân lành. 100% bệnh nhân liền xương sau 3 tháng. Kết luận: Điều trị bong diện bám DCCT khớp gối bằng phẫu thuật nội soi cố định theo kỹ thuật 3 đường hầm giúp cố định vững chắc đúng vị trí giải phẫu ổ gãy, trả lại sức căng của DCCT và vận động sớm sau phẫu thuật.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Huang TW, Hsu KY, Cheng CY et al (2008) Arthroscopic suture fixation of tibial eminence avulsion fractures. Arthroscopy 24(11): 1232–1238.
2. Jang KM, Bae JH, Kim JG et al (2013) Novel arthroscopic fixation method for anterior cruciate ligament tibial avulsion fracture with accompanying detachment of the anterior horn of the lateral meniscus: Three-point suture fixation. Injury 44(8): 1028-1032.
3. Shin YW, Uppstrom TJ, Haskel JD et al (2015) The tibial eminence fracture in skeletally immature patients. Current Opinion in Pediatrics 27(1): 50-57.
4. Coyle C, Jagernauth S, and Ramachandran M (2014) Tibial eminence fractures in the paediatric population: A systematic review. J Child Orthop 8(2): 149-159.
5. Tudisco C, Giovarruscio R, Febo A et al (2010) Intercondylar eminence avulsion fracture in children: long-term follow-up of 14 cases at the end of skeletal growth. Journal of Pediatric Orthopaedics B 19(5): 403-408.
6. Tsukada H, Ishibashi Y, Tsuda E et al (2005) A biomechanical comparison of repair techniques for anterior cruciate ligament tibial avulsion fracture under cyclic loading. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery 21(10): 1197-1201.
7. Bong MR, Romero A, Kubiak E et al (2005) Suture versus screw fixation of displaced tibial eminence fractures: A biomechanical comparison. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery 21(10): 1172-1176.
8. Eggers AK, Becker C, Weimann A et al (2007) Biomechanical evaluation of different fixation methods for tibial eminence fractures. Am J Sports Med 35(3): 404-410.
9. Hunter RE, Willis JA (2004) Arthroscopic fixation of avulsion fractures of the tibial eminence: Technique and outcome. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery 20(2): 113-121.
10. Seon JK, Park SJ, Lee KB et al (2009) A clinical comparison of screw and suture fixation of anterior cruciate ligament tibial avulsion fractures. Am J Sports Med 37(12): 2334-2339.
11. Boutsiadis A, Karataglis D, Agathangelidis F et al (2014) Arthroscopic 4-point suture fixation of anterior cruciate ligament tibial avulsion fractures. Arthroscopy Techniques 3(6): 683-687.
12. Montgomery KD, Cavanaugh J, Cohen S et al (2002) Motion complications after arthroscopic repair of anterior cruciate ligament avulsion fractures in the adult. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery 18(2): 171-176.
13. Osti L, Merlo F, Liu SH et al (2000) A simple modified arthroscopic procedure for fixation of displaced tibial eminence fractures. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery 16(4): 379-382.
14. Koukoulias NE, Germanou E, Lola D et al (2012) Clinical outcome of arthroscopic suture fixation for tibial eminence fractures in adults. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery 28(10): 1472-1480.