Đánh giá tác dụng phụ gần và ảnh hưởng lâu dài của phác đồ FOLFOX4 trong điều trị bổ trợ bệnh nhân ung thư đại trực tràng

  • Phạm Thị Tuyết Nhung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Bùi Thu Phương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Thủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Phác đồ FOLFOX4, ung thư đại trực tràng, điều trị hóa chất bổ trợ

Tóm tắt

Mục tiêu: Theo dõi tác dụng phụ của phác đồ FOLFOX4 trong điều trị bổ trợ ung thư đại trực tràng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu trên 85 bệnh nhân ung thư đại trực tràng điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ FOLFOX4 tại Khoa A6, Bệnh viện TWQĐ 108 từ tháng 1/2009 đến tháng 4/2012. Kết quả: Tê bì bàn tay bàn chân và viêm tĩnh mạch ngoại vi là các tác dụng phụ thường gặp với mức độ và tỷ lệ tăng dần trong thời gian điều trị tới 47,5% và 20%, nhưng giảm dần sau ngừng điều trị xuống còn 14,4% và 6,2%. Giảm huyết sắc tố độ 1, 2 và 3 gặp lần lượt là 17,8%, 10,7% và 2,4%. Giảm bạch cầu phổ biến mức độ I (14,3%) và độ II (8,3%). Hầu hết bệnh nhân hết tác dụng phụ sau 2 năm. Kết luận: Tác dụng phụ của FOLFOX4 là có thể chấp nhận được. Độc tính trên thần kinh ngoại vi là tác dụng phụ gây giới hạn liều của phác đồ này.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Bá Đức (2007) Chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư, Nhà xuất bản y học.
2. Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Tuyết Mai, Lê Văn Quảng, Phạm Cẩm Hương (2009) Đánh giá hiệu quả của phác đồ FOLFOX 4 trong điều trị UTĐTT giai đoạn muộn tại Bệnh viện K từ tháng 01/2006 đến tháng 6/2008. Y học thực hành (664) – 6/2009.
3. Trần Thắng (2002) Đánh giá kết quả hóa trị liệu trong ung thư biểu mô tuyến đại trực tràng tại bệnh viện K từ 1997 đến 2002. Luận văn Thạc sĩ Y học, 2002.
4. NCCN guidelines (2020) Colon and rectal cancer. Version 2.2011. Version 4.2020
5. Thierry A, Corrado B, Matilde N (200) Improved overall survival with Oxaliplatin, Fluorouracil, and Leucovorin as adjuvant treatment in stage II or III colon cancer in the MOSAIC trial, Journal of clinical oncology, Volume 27, 7.2009.
6. Jacek AK, Stephanie R, Land, Reena S (2006) Cecchini: Validation of a self-reported neurotoxicity scale in patients with operable colon cancer receiving oxaliplatin. Quality of Life Outcomes – Volume 4 – 9/2006.
7. Asan Medical Center (2008) The cancer chemotherapeutic handbook, six edition, 2008.
8. Berger DP, Engelhardt M, Henß H (2008) Mertelsmann R (2008I Concise Manual of Hematology and Oncology, Springer.
9. WHO (2000) Classification of tumors: Pathology and genetics of tumor of degestic system, chapter IV, IARC.
10. Edge SB, Compton CC (2010) The American Joint Committee on Cancer: Cancer staging manual seventh edition, chapter 14.