Đánh giá chức năng thất phải sau phẫu thuật thay van hai lá đơn thuần hoặc kết hợp thay van động mạch chủ

  • Kiều Văn Khương Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Quang Huy Bệnh viện Quân y 103
  • Võ Đại Quyền Bệnh viện Trung ương Huế
  • Lê Duy Thành Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Chức năng thất phải, thay van hai lá, thay van động mạch chủ

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá chức năng thất phải sau phẫu thuật thay van hai lá đơn thuần hoặc kết hợp thay van động mạch chủ. Đối tượng và phương pháp: 67 bệnh nhân được phẫu thuật thay van hai lá đơn thuần hoặc kết hợp thay van động mạch chủ tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2017, nghiên cứu mô tả cắt ngang có so sánh giữa các thời điểm. Kết quả: 67 bệnh nhân gồm 15 nam và 52 nữ, tuổi trung bình 45,5 ± 10,7. Chỉ số công tống máu thất phải trung bình tại các thời điểm T1, T2, T3 lần lượt là: 10,51 ± 5,24, 6,4 ± 3,15 và 6 ± 3,12 (g*m/m²). Cung lượng tim trung bình tại các thời điểm T1, T2, T3 lần lượt là: 2,4 ± 0,66, 4,37 ± 1,23 và 4,34 ± 1,05 (l/p). Kết luận: Công tống máu thất phải và tim phải sau phẫu thuật giảm có ý nghĩa thống kê so với trước phẫu thuật. Chức năng thất phải sau phẫu thuật tăng so với trước phẫu thuật.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Lân Việt (2003) Thực hành bệnh tim mạch. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
2. Phạm Nguyễn Vinh (2012) Bệnh van tim. Nhà xuất bản Y học, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Bộ Y tế (2014) Quy trình kỹ thuật chuyên ngành hồi sức - cấp cứu và chống độc. Hà Nội.
4. Nirmal K, Prashant S, Subodh S (2013) Early results of mitral valve replacement in severe pulmonary artery hypertension-an institutional prospective study. World Journal of Cardiovascular Surgery 3: 63-69.