Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ một số cytokine ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn

  • Phạm Quốc Dũng Bệnh viện Quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Việt Hoa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Mạnh Dũng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ một số cytokine (TNFα, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10) ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn. Đối tượng và phương pháp: 31 bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quận Thủ Đức, Bệnh viện 115 và Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 04 năm 2018. Lựa chọn bệnh nhân theo tiêu chuẩn chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn của SSC 2016. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Chọn mẫu thuận tiện. Thông tin nghiên cứu của mỗi bệnh nhân đều được đăng ký theo một mẫu biểu thống nhất. Kết quả và kết luận: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 62,03 ± 15,79 tuổi. Nam giới chiếm 41,9%. Các bệnh lý nền thường gặp là: Đái tháo đường 19,4%, tăng huyết áp 32,3%, COPD 19,4%. 100% có suy tạng, cao nhất là suy gan 51,6%, sau đó là suy thận 41,9%, suy hô hấp 41,9%. Biểu hiện lâm sàng rất phức tạp, sốt 80,6%, chủ yếu sốt nhẹ 52,8%, gai rét 52,0%. Tỷ lệ tử vong cao 51,6%, ổ nhiễm khuẩn tiên phát từ đường hô hấp chiếm tỷ lệ cao nhất 29,1%, sau đó là đường tiêu hóa 25,7%, đường tiết niệu 16,1%. A. baumannii chiếm 25,5%, tiếp đó là E. coli chiếm 16,1%. Nồng độ cytokine ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu là: TNF-α: 46,7 ± 118,28 (pg/ml), IL-6: 922,4 ± 1330,3 (pg/ml), IL-8: 724,5 ± 563,6 (pg/ml), IL-10: 99,6 ± 265,3 (pg/ml), IL-1b: 40,8 ± 128,1 (pg/ml). Nồng độ các cytokine ở nhóm sống thấp hơn so với nhóm tử vong, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đinh Hà Giang (2016) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và tình trạng suy đa tạng ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn. Khóa luận tốt nghiệp bác sỹ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Hoàng Thị Hạnh và cộng sự (2018) Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram âm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2016 - 2018. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, tập 13 (05), tr. 124-132.
3. Nguyễn Mạnh Hùng (2004) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị rối loạn đông máu ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn. Luận văn Thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
4. Hoàng Văn Quang (2011) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị suy đa tạng ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn. Luận án Tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Vũ Hải Yến (2012) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng - cận lâm sàng và kết quả của liệu pháp điều trị sớm theo mục tiêu ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn. Luận văn Thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
6. Andrew Rhodes (2017) Surviving sepsis campaign: International guidelines for management of sepsis and septic shock: 2016. SCCM and ESICM.
7. Hamishehkar H et al (2010) Identification of enhanced cytokine generation following sepsis. Dream of magic bullet for mortality prediction and therapeutic evaluation. Daru 18(3): 155-162.
8. Lausevic Z et al (2008) Predicting multiple organ failure in patients with severe trauma. Can J Surg 51(2): 97-102.
9. Malak K, Thierry C (2003) Cytokines and chemokines in infectious diseases handbook. Humana Press, Inc, Totowa, New Jersey.