Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành của nhân viên y tế đối với sự phơi nhiễm, lây nhiễm với máu và dịch tiết từ bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

  • Trần Đình Bình Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Huế
  • Trần Doãn Hiếu Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Viết Tứ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Huế
  • Trần Tuấn Khôi Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Huế
  • Hoàng Lê Bích Ngọc Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Trường Sơn Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
  • Trần Thanh Loan Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Mỹ Linh Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
  • Phạm Thị Vy Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Main Article Content

Keywords

Bệnh nhân, máu, phơi nhiễm, lây nhiễm, Huế

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của nhân viên bệnh viện đối với sự phơi nhiễm, lây nhiễm với máu và dịch tiết từ bệnh nhân tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế năm 2019. Đối tượng và phương pháp: Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện trên 157 nhân viên y tế bằng bộ câu hỏi về kiến thức, thái độ và thực hành của nhân viên bệnh viện đối với sự phơi nhiễm, lây nhiễm với máu và dịch tiết từ bệnh nhân. Kết quả: Phần lớn nhân viên y tế có kiến thức đúng về phơi nhiễm, lây nhiễm với máu dịch tiết bệnh nhân. Tỷ lệ cao nhân viên y tế có thái độ đúng trong việc dự phòng phơi nhiễm, lây nhiễm. 100% đồng ý với quan điểm cần thông báo tình trạng mắc các tác nhân gây bệnh qua đường máu để nhân viên y tế cẩn thận hơn trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Thực hành dự phòng và xử trí phơi nhiễm, lây nhiễm của nhân viên y tế bệnh viện tỷ lệ đúng chiếm 78,4%; tỷ lệ thực hành không đúng còn cao 21,7%. Kết luận: Cần thường xuyên tập huấn để nâng cao kiến thức, thái độ và giám sát tốt thực hành để đạt được hiệu quả phòng ngừa phơi nhiễm, lây nhiễm tốt hơn cho nhân viên y tế.


Từ khoá: Bệnh nhân, máu, phơi nhiễm, lây nhiễm, Huế.


 


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2012) Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh. Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012.
2. Trần Thị Bích Hải (2013) Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng bệnh viêm gan B nghề nghiệp của điều dưỡng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội 2013. Luận văn thạc sĩ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng.
3. Ngô Thị Thu Hương (2017) Khảo sát hành vi và thái độ của nhân viên y tế về thực hành ngăn ngừa tổn thương do vật sắc nhọn và phòng ngừa phơi nhiễm tại bệnh viện nhân dân 115. Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Nguyễn Thị Mỹ Khánh và cộng sự (2019) Kiến thức, thực hành phòng bệnh viêm gan B nghề nghiệp của điều dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre năm 2018. Y học thực hành, số 3/2019, tr. 55-58.
5. Lê Anh Thư và cộng sự (2016) Nguy cơ và thực trạng lây nhiễm nghề nghiệp của nhân viên y tế trên thế giới và tại Việt Nam. Tạp chí Y học dự phòng, 26(11), tr. 184.
6. Hoàng Trung Tiến (2019) Kiến thức và thực hành dự phòng tổn thương do vật sắc nhọn của điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Khoa học Điều dưỡng, 02(03), tr. 22-30.
7. Dương Khánh Vân (2013) Nghiên cứu tổn thương nghề nghiệp do vật sắc nhọn ở nhân viên y tế và giải pháp can thiệp tại một số bệnh viện khu vực Hà Nội 2013. Luận án tiến sỹ Y tế công cộng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
8. Rapisarda V et al (2019) Incidence of sharp and needle-stick injuries and mucocutaneous blood exposure among healthcare workers. Future Microbiol 14(9s): 27-31.
9. WHO (2002) The world health report 2002: Reduce risk, promoting healthy life, Geneva.
10. Yazie TD et al (2019) Knowledge, attitude, and practice of healthcare professionals regarding infection prevention at Gondar University referral hospital, northwest Ethiopia: a cross-sectional study. BMC Res Notes 12(1): 563.