Khảo sát sự biến đổi nồng độ hs-troponin T, NT-proBNP và hs-CRP ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên được can thiệp động mạch vành qua da thì đầu

  • Đặng Đức Minh Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Nguyễn Tiến Dũng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Phạm Nguyên Sơn Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Main Article Content

Keywords

Nhồi máu cơ tim, hs-troponin T, hs-CRP, NT-proBNP

Tóm tắt

 Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng và sự biến đổi nồng độ hs-troponin T, NT-proBNP và hs-CRP ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên được can thiệp động mạch vành qua da thì đầu. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến hành trên 162 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên được điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội trong thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2018. Nghiên cứu mô tả, cắt ngang có theo dõi dọc 6 tháng. Kết quả: Triệu chứng cơ năng hay gặp nhất là đau ngực điển hình, phân độ Killip chủ yếu là độ II (64,2%), tổn thương 2 và 3 thân động mạch vành chiếm 74,1%, sự biến đổi nồng độ hs-TnT, hs-CRP, NT-proBNP trước và sau can thiệp thay đổi có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Nồng độ hs-TnT, NT-proBNP, hs-CRP trước và sau can thiệp có sự thay đổi có ý nghĩa thống kê.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trần Viết An (2009) Nghiên cứu vai trò của NT-proBNP huyết thanh trong đánh giá tổn thương Động mạch vành và tiên lượng hội chứng vành cấp. Luận án Tiến sĩ y học, Đại học Y Dược Huế.
2. Nguyễn Thị Hồng Huệ (2018) Mối liên quan giữa biến đổi nồng độ hs-CRP, hs-TnT, NT-proBNP trong tiên lượng tử vong 30 ngày sau Nhồi máu cơ tim. Luận án Tiến sĩ Y học, Viện nghiên cứu lâm sàng 108.
3. Giao Thị Thoa, Nguyễn Lân Hiếu (2018) Nghiên cứu nồng độ H-FABP trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu cơ tim cấp. Luận án Tiến sĩ y học, Đại học Y Dược Huế.
4. Phạm Quang Tuấn (2019) Nghiên cứu vai trò chẩn đoán sớm của IMA huyết thanh phối hợp với hs-Troponin T ở bệnh nhân hội chứn vành cấp. Luận án Tiến sĩ y học, Đại học Y Dược Huế.
5. Trần Thị Kim Trung (2006) Khảo sát nồng độ hs-CRP trong nhồi máu cơ tim cấp. Luận văn Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Đại học Y Hà Nội.
6. Nguyễn Lân Việt (2015) Nhồi máu cơ tim cấp-hội chứng mạch vành cấp không có đoạn ST chênh lên. Thực hành Bệnh Tim Mạch, Nhà xuất bản Y học, tr. 20-34, 51-56.
7. Amsterdam EA et al (2014) AHA/ACC Guideline for the Management of Patients with Non-ST-Elevation Acute Coronary Syndromes. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, J Am Coll Cardiol 64(24): 139-228.
8. Damman P et al (2015) ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevati. Comments from the Dutch ACS working group: 25. 2015.
9. Sabatine MS et al (2018) Complementary roles for biomarkers of biomechanical strain ST2 and N-terminal prohormone B-type natriuretic peptide in patients with ST-elevation myocardial infarction. Circulation 117(15): 1936-1944.