So sánh tác dụng dự phòng tụt huyết áp của dung dịch voluven 6% với Ringer lactat khi gây tê tủy sống để mổ lấy thai

  • Nguyễn Văn Trà Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang
  • Nguyễn Đức Lam Trường Đại học Y Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Dự phòng tụt huyết áp, gây tê tủy sống, mổ lấy thai, voluven, Ringer lactat

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh tác dụng dự phòng tụt huyết áp của truyền dịch ngay khi bắt đầu gây tê tủy sống để mổ lấy thai bằng dung dịch voluven 6% liều 7ml/kg với dung dịch Ringer lactat liều 15ml/kg. Đối tượng và phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, có so sánh trên 100 sản phụ được gây tê tủy sống để mổ lấy thai, chia thành 2 nhóm bằng nhau: Nhóm HES, truyền tĩnh mạch voluven 6% liều 7ml/kg; nhóm RL, truyền tĩnh mạch Ringer lactat  liều 15ml/kg ngay khi bắt đầu tiêm thuốc tê khi gây tê tủy sống. Kết quả: Mức độ tụt huyết áp của nhóm HES và nhóm RL tương ứng là 16% và 46%. Tỷ lệ tụt huyết áp tái phát là 0% (nhóm HES) và 22% (nhóm RL). Tỷ lệ sử dụng ephedrin là 12% (nhóm HES) và 40% (nhóm RL). Kết luận: Phương pháp truyền dịch ngay khi bắt đầu gây tê tủy sống để mổ lấy thai bằng dung dịch voluven 6% liều 7ml/kg có tác dụng dự phòng tụt huyết áp tốt hơn so với truyền dịch bằng dung dịch Ringer lactat liều 15mg/ml.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Minh (2012) Đánh giá hiệu quả ổn định huyết áp của dung dịch 6% hydroxyethyl starch 130/0,4 truyền trước gây tê tủy sống mổ lấy thai. Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Ah Young Oh, Jung-Won H (2014) Influence of the timing of administration of crystalloid on maternal hypotension during spinal anesthesia for cesarean delivery. Preload verus coload.
3. Rout C, Rocke DA.(1999) Spinal hypotension associated with Cesarean section: will prelload ever work?. Anesthesiology 91: 1565-1567.
4. Jungheinrich C, Sauermann W (2004) Volume efficacy and reduced influence on measures of coagulation using hydroxyethyl starch 130/0.4 (6%) with an optimised in vivo molecular weight in orthopedic surgery. A randomized, double-blind study. Drugs R D 5: 1-9.
5. Madi J (2008) Prevention of hypotension after spinal anesthesia for elective cesarean section: Six percent hetastarch (Voluven) versus lactacted ringer, solution. J Med Liban 56(4): 203-207.