Kinh nghiệm bước đầu gây mê hồi sức cho ghép phổi từ người cho chết não tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Báo cáo ca lâm sàng

  • Nguyễn Thanh Tú Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Minh Lý Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Tống Xuân Hùng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đinh Thu Trang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Trần Đức Hưng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Gây mê, ghép phổi, ống nội khí quản 2 nòng

Tóm tắt

Báo cáo kinh nghiệm gây mê và hồi sức thành công nhân một trường hợp ghép phổi từ người cho chết não tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bệnh nhân nam 54 tuổi ASA III được chẩn đoán COPD giai đoạn cuối có chỉ định ghép phổi. Bệnh nhân được khởi mê và duy trì mê bằng propofol và remifentanyl bằng hệ thống close-loop dưới hướng dẫn kiểm soát độ mê BIS, giãn cơ atracurium. Hô hấp điều khiển bằng ống nội khí quản 2 nòng carlens 37Fr, catheter Swan-ganz được đặt qua tĩnh mạch cảnh trong bên phải ngay sau khi khởi mê nhằm kiểm soát huyết động và áp lực động mạch phổi, siêu âm thực quản theo dõi hoạt động của tim và áp lực đổ đầy, giảm đau sau mổ bằng chirocaine 0,125% kết hợp sufentanil 0,25µg/ml đường ngoài màng cứng tại T5 - T6. Trong mổ truyền dịch tối thiểu, hỗ trợ huyết áp với noradrenalin, kiểm soát áp lực động mạch phổi bằng khí NO, thông khí từng phổi mới lần lượt trong quá trình ghép phổi với oxy 60 - 100%. Độ mê duy trì trong ngưỡng BIS 40 - 60, huyết động luôn duy trì ổn định trong suốt quá trình phẫu thuật, áp lực động mạch phổi (PAP) duy trì 25 - 30mmHg, áp lực động mạch phổi bít (PAWP): 10 - 15mmHg, SpO2 ổn định trong khoảng 95 - 100% với P/F trong khoảng 250 - 400. Sau mổ bệnh nhân hoàn toàn không đau, tỉnh sau 50 phút, huyết động ổn định, bệnh nhân được thở hỗ trợ A/C và rút nội khí quản sau 12 tiếng. Kết luận: Ghép hai phổi đồng thời có thể kiểm soát tốt hô hấp bằng ống nội khí quản hai nòng. Tránh phổi “ướt” bằng hạn chế truyền dịch, kiểm soát huyết động và áp lực động mạch phổi thích hợp, lựa chọn thuốc gây mê giảm đau có tác dụng ngắn như propofol, remifentanyl, giảm đau sau mổ tốt là những yếu tố quan trọng giúp cai máy và rút NKQ sớm, góp phần thành công trong phẫu thuật ghép phổi.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Peter Slinger (2012) Anaesthetic management for lung transplantation. EACTA 2012 Abstracts, Invited speakers. University of Toronto, Canada.
2. Jason D Christie, MD, MS, Leah B Edwards, PhD, Anna Y Kucheryavaya et al (2012) The registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: 29th Adult Lung and Heart-Lung Tansplant Report - 2012. The Jounal of Heart and Lung Transplantation, Vol 34, N0 1 January 2012 Elsevier.
3. Roger D Yusen, Leah B Edwards, Anna Y Kucheryavaya et al (2014) The registry of the International Society for heart and lung transplantation: 31th adult lung and heart lung transplant report - 2014; Focus theme: Retransplantation. The Jounal of Heart and Lung Transplantation, Vol 34, N0 1 January 2014 Elsevier.
4. Allan D Kirk, Stuart J Knechtle, Christian P (2014) Textbook of organ transplantation. John Wiley & Sons, Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, UK, chapter 31: 368-403.
5. Eduardo Miñambres, Jose MiguelPérez-Villares et al (2015) Lung donor treatment protocol in brain dead-donors: A multicenter study. Jounal HeartLungTransplant 34: 773-780.
6. Phil Botha, Anthony J Rostron, Andrew J Fisher, and John H Dark (2008) Current strategies in donor selection and management. Semin Thorac Cardiovasc Surg 20: 143-151.
7. Maria Castillo (2011) Anesthetic management for lung transplantation. Current Opinion in Anesthesiology 24: 32-36.
8. Valentina Assenzo, Cristina Assenzo, Rosalinda Filippo, Morgan LeGuen, Edouard Sage, Antoine Rouxe, Marc Fischler, and Ngai Liu, The Foch Lung Transplant Group (2018) The feasibility of extubation in the operating room after bilateral lung transplantation in adult emphysema patients: an observational retrospective study. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 0: 1 - 6 ORIGINAL ARTICLE doi: 10.1093/ejcts/ezy196.
9. Ngai Liu, Thierry Chazot, Bernard Trillat, Mireille Michel-Cherqui, Jean Yves Marandon, Jean-Dominique Law-Koune, Bertrand Rives, Marc Fischler, and the Foch Lung Transplant Group (2008) Closed-Loop control of consciousness during lung transplantation: An observational study. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 22(4): 611-615.
10. Ngai Liu et al (2011) Closed-Loop coadministration of propofol and remifentanil guided by bispectral index: A randomized multicenter study. March. Volume 112. Number 3 Anesthetic Pharmacology and Preclinical Pharmacology, www.anesthesia-analgesia.org.