Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và đặc điểm lâm sàng bệnh vảy nến điều trị tại Khoa Da liễu - Dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ năm 2015 đến tháng 5/2018

  • Phạm Diễm Thúy Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang
  • Đặng Văn Em Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Bệnh vảy nến, yếu tố liên quan, đặc điểm lâm sàng

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan đến bệnh vảy nến. Đối tượng và phương pháp: Gồm 260 bệnh nhân được chẩn đoán xác định vảy nến điều trị nội trú tại Bộ môn Khoa Da liễu Dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả và kết luận: Một số yếu tố liên quan: Tuổi đời hay gặp nhất từ 50 - 59 chiếm 27,69%, tuổi từ 40 - 69 chiếm 66,55%. Nam giới chiếm 87,31%. Stress gặp 39,71%, vảy nến xuất hiện tháng 10 - 12 là chủ yếu chiếm 42,36%, tiền sử gia đình gặp (51/260) 19,61%, bệnh kết hợp gặp nhiều nhất rối loạn chuyển hóa lipid 39,58%, tăng huyết áp 17,28%, đái tháo đường 9,15%. Vị trí tổn thương khởi phát vùng đầu chiếm 83,56%, thể thông thường chiếm nhiều nhất 85,0%, mức độ vừa chiếm 50,23%, nặng 20,81% và nhẹ 28,96%.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đặng Văn Em (2013) Bệnh vảy nến - Sinh bệnh học và chiến lược điều trị. Nhà Xuất bản Y học, tr. 22-74.
2. Nguyễn Xuân Hiền, Nguyễn Cảnh Cầu, Trương Mộc Lợi (1992) Bệnh vảy nến. Nhà Xuất bản Y học, 139 trang.
3. Nguyễn Thị Minh (2007) Nghiên cứu hiệu quả điều trị hỗ trỡ bệnh vảy nến thông thường bằng tắm nước khoáng Mỹ Lâm - Tuyên Quang. Luận văn bác sỹ chuyên khoa cấp II, tr. 3-20.
4. Nguyễn Thị Kim Oanh (2007) Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh vảy nến đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Luận văn Thạc sỹ Y học. Học viện Quân y, tr. 69.
5. Trần Văn Tiến (2004) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và miễn dịch tại chỗ của bệnh vảy nến thông thường. Luận án Tiến sỹ y học. Đại học Y Hà Nội.
6. Gudjonsson JE, Elder JT (2008) Psoriasis Fitzpatrick's Dermatology in general Medicine. The McGraw - Hill, Seventh edition (1): 169-193.
7. Habif TP (2010) Psoriasis. Clinical Dermatology, Fifth Edition. Mosby Elseveier: 264-307.
8. Lebwohi M, Tan MH (1998) Psoriasis and stress. The Lancet 351(9096): 82.
9. Mallbris L, Granath F, Hamsten A (2006) Psoriasis is associated with lipid abnormalities at the onset of skin disease. Journal of the Amrican Academy of Dermatology 54(4): 614-621.
10. Pincelli C, Fantini F, Giannetti A (1995) Psoriasis et système nerveux. ISED/Editions du dụme, France 72-76.