Đánh giá kết quả của miệng nối bên tận sau phẫu thuật cắt trước thấp điều trị ung thư trực tràng

  • Nguyễn Tiến Quang
  • Chử Quốc Hoàn

Main Article Content

Keywords

Ung thư trực tràng, miệng nối bên tận

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá kết quả thực hiện miệng nối bên tận sau phẫu thuật cắt trước thấp điều trị ung thư trực tràng thông qua kết quả sớm phẫu thuật và chức năng đại tiện sau mổ. Đối tượng và phương pháp: 42 bệnh nhân chẩn đoán sau mổ là ung thư trực tràng, được phẫu thuật cắt trước thấp tại Bệnh viện K và thực hiện miệng nối bên tận. Phương pháp nghiên cứu tiến cứu can thiệp không đối chứng. Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân là 58,4 tuổi; nam chiếm 35,7%. Khoảng cách trung bình từ cực dưới u đến rìa hậu môn là 7,7cm. Thời gian phẫu thuật trung bình 105 phút và nằm viện trung bình 9,6 ngày. Không có bệnh nhân gặp tai biến trong mổ hoặc phải làm hậu môn nhân tạo bảo vệ và tử vong trong vòng 30 ngày đầu sau mổ. Có 1 bệnh nhân xuất hiện biến chứng viêm phổi được điều trị nội khoa ổn định ra viện sau 12 ngày. 90% bệnh nhân không cần sử dụng thuốc giảm nhu động ngay cả khi tiêu chảy tại thời điểm 1 tháng. 100% bệnh nhân không cần sử dụng thuốc giảm nhu động sau 6 tháng và khả năng nhịn đại tiện với phân rắn > 15 phút tại thời điểm sau phẫu thuật 6 tháng. Kết luận: Miệng nối bên tận là kĩ thuật đơn giản, an toàn và khả thi.


Từ khóa: Ung thư trực tràng, miệng nối bên tận


Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Trương Vĩnh Quý (2018) Đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư trực tràng thấp bằng phẫu thuật nội soi có bảo tồn cơ thắt. Luận án Tiến sỹ y học, Trường Đại học Y dược Huế.
2. Jiang JK, Yang SH and Lin JK (2005) Transabdominal anastomosis after low anterior resection: A prospective, randomized, controlled trial comparing long-term results between side-to-end anastomosis and colonic J-pouch. Dis Colon Rectum 48: 2100-2110.
3. Macchado M, Nygren J, Goldman S and Ljungqvist O (2003) Similar outcome after colonic pouch and side-to-end anastomosis in low anterior resection for rectal cancer. A prospective randomized trial. Ann Surg 238: 214-220.
4. FT Huber, B Herter, JR Siewert (1999) Colonic pouch vs. side-to-end anastomosis in low anterior resectio. Dis Colon Rectum 42(7): 896-902.
5. EG Rybakov, DY Pikunov, OY Fomenko, SV Chernyshov, YA Shelygin (2016) Side-to-end vs. straight stapled colorectal anastomosis after low anterior resection: Results of randomized clinical trial. Int J Colorectal Dis 31: 1419-1426.