Nghiên cứu mối liên quan giữa giai đoạn bệnh, AFP, AFP-L3, siêu âm, CT xoắn ốc 3 thì với dấu ấn HBsAg ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan

  • Bùi Đặng Phương Chi
  • Bùi Đặng Minh Trí

Main Article Content

Keywords

Ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát, AFP, AFP-L3

Tóm tắt

Tóm tắt


Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa giai đoạn bệnh, AFP, AFP-L3, siêu âm, CT xoắn ốc 3 thì với dấu ấn HBsAg ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, trên 65 bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát. Kết quả: Bệnh nhân giai đoạn III, IV theo phân loại TNM; Child-Pugh B, C gặp ở nhóm có HBsAg (+) cao hơn nhóm HBsAg (-); sự khác biệt là có ý nghĩa (p<0,05). Tỷ lệ AFP-L3/AFP ở nhóm HBsAg dương tính 37,01 ± 18, cao hơn so với nhóm HBsAg âm tính 12,38 ± 14,59%. Sự khác biệt là có ý nghĩa với p<0,01. Siêu âm: 38,5% bệnh nhân có gan to; 16,9% có dịch ổ bụng; 12,3% huyết khối tĩnh mạch cửa. CT: Chủ yếu khối u ở gan phải (75,4%); 92,3% khối u có kích thước ≥ 6cm; 66,2% bệnh nhân có 2 khối u trở lên; 89,2% khối u tăng sinh mạch và ngấm thuốc mức độ vừa trở lên. Không có sự khác biệt về hình ảnh siêu âm và CT ở nhóm HBsAg (+) so với nhóm HBsAg (-) với p>0,05. Kết luận: Có mối liên quan giữa giai đoạn bệnh, AFP, AFP-L3 với dấu ấn HBsAg ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát.


Từ khóa: Ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát, AFP, AFP-L3.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Đại Bình, Bùi Diệu (2010) Nghiên cứu yếu tố tiên lượng thời gian sống thêm sau phẫu thuật triệt căn ung thư biểu mô tế bào gan. Nghiên cứu y học - Tạp chí y học TP. Hồ Chí Minh, (14) - Số 4/2010, tr. 276-283.
2. Nguyễn Bạch Đằng, Mai Hồng Bàng (2011) Nghiên cứu hình ảnh chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc ba thì trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan. Tạp chí y học thực hành (756) - Số 3/2011, tr. 65-67.
3. Nguyễn Thị Kim Hoa, Võ Đặng Anh Thư (2010). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư gan nguyên phát tại bệnh viện trường đại học y dược Huế. Nghiên cứu y học - Tạp chí y học thực hành, (705) - Số 2/2010, tr. 38-41.
4. Lê Lộc (2003) Kết quả bước đầu điều trị ung thư gan bằng phương pháp nhiệt cao tần (Radiofrequency Ablation). Nghiên cứu y học - Tạp chí y học TP. Hồ Chí Minh, Tập 7 - Phụ bản số 4 – 2003, tr. 226-230.
5. Nguyễn Ngọc Quỳnh, Đoàn Trọng Tú, Nguyễn Đại Bình (2010) Đánh giá sự thay đổi huyết áp và men gan trong phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan theo phương pháp tôn thất tùng không ga rô cuống gan tại Bệnh viện K. Nghiên cứu y học - Y học TP. Hồ Chí Minh, Tập 14, Phụ bản số 4, năm 2010, tr. 269-275.
6. Lê Văn Thành, Nguyễn Đại Bình (2010) Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt gan trong ung thư biểu mô tế bào gan tại Bệnh viện K. Nghiên cứu y học - Tạp chí y học TP. Hồ Chí Minh, Tập 14, Phụ bản số 4 - 2010, tr. 217-222.
7. Trần Việt Tú (2007) Ung thư gan nguyên phát. Ngoại khoa lâm sàng, Bệnh lý học Ngoại khoa, Học viện quân y, Nhà xuất bản y học, 2007, tr. 183-199.
8. Vũ Văn Vũ, Võ Thị Xuân Hạnh, Mai Thị Bích Ngọc, Lê Ngọc Lan Thanh (2010) Dịch tễ học, lâm sàng và cận lâm sàng ung thư gan nguyên phát - khảo sát 107 trường hợp điều trị tại bệnh viện ung bướu TPHCM 2009 -2010. Nghiên cứu y học - Tạp chí y học TP. Hồ Chí Minh, Tập 14, Phụ bản số 4 - 2010, tr. 318-341.
9. Reznek Rodney H, Husband Janet E, Hussain K Hero et al (2010) Primary carcinomas of the liver, a multidisciplinary approach. Contemporary Issues in Cancer Imaging Book, Cambridge University Press: 21-29.