Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ ở những bà mẹ sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, năm 2021 - 2023

  • Vũ Văn Du Bệnh viện Phụ sản Trung ương
  • Lê Thị Ngọc Hương Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Main Article Content

Keywords

Bà mẹ, nuôi con bằng sữa mẹ, bệnh viện

Tóm tắt

Mục tiêu: mô tả thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ của bà mẹ sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tổng số 550 bà mẹ. Kết quả: 79,1% bà mẹ trong độ tuổi 21-35 tuổi, sinh mổ chiếm 56,2%, 91,6% người mẹ được tư vấn thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ, 65,8% trẻ được thực hiện da kề da, trong số đó có 94,6% số trẻ sinh thường được thực hiện da kề da. Tỷ lệ trẻ được bú sớm trong khoảng 1 giờ đầu sau sinh 37,3%. Có 91,6% người mẹ sinh con tại bệnh viện được hỗ trợ thực hành nuôi con bằng sữa mẹ với 4 hình thức khác nhau trong đó mát xa vú đạt 60,9%. Tỷ lệ cho con bú mẹ hoàn toàn trong thời gian nằm viện 18,9%. Kết luận: Phần lớn người mẹ được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thực hành nuôi con bằng sữa mẹ, tuy nhiên tỷ lệ trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong thời gian nằm viện còn thấp.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Hoàng Thị Nam Giang và Đỗ Thị Thúy Duy (2022) Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong thời gian nằm viện sau sinh và các yếu tố liên quan. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, Tập 20, số 9, tr. 78-82.
2. Lê Thị Phê, Nguyễn Trọng Hưng, Lê Thị Thu Hà (2022) Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ của sản phụ sau sinh trong thời gian nằm viện tại khoa sản bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc tỉnh Bình Dương năm 2022 và một số yếu tố liên quan. Tạp Chí Y học Cộng đồng, Tập 64, số 3, tr. 110-117.
3. Bộ Y tế (2019) Quyết định 3869/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019 về việc ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng Người bệnh và Nhân viên y tế.
4. Nguyễn Thị Liên, Phạm Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Mai Hương (2021) Kiến thức và thực hành cho trẻ bú sớm sau sinh và bú mẹ hoàn toàn của bà mẹ tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, Tập 4, số 2, tr. 102-108.
5. Phạm Thúy Quỳnh, Nguyễn Minh An, Bùi Thị Phương (2019) Đánh giá thực trạng chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2018. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, tập 2, số 1.
6. Bộ Y tế (2016) Thông tư số 38/2016/TT-BYT ngày 31/10/2016 về việc “Quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
7. Ngô Thị Thanh Thảo, Trần Thị Hồng Thắm, Huỳnh Thị Minh Dung, Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Hà (2019) Kiến thức, thái độ và thực hành cho bú mẹ sau sinh của các bà mẹ sinh ngã âm đạo tại Bệnh viện Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Phụ sản, 16(4), tr. 73-78.