Nhận xét đặc điểm bệnh lý viêm quanh chóp răng mạn tính tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

  • Dương Thị Phương Linh Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội
  • Lê Hoàng Long Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội
  • Nguyễn Bích Ngọc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Viêm quanh chóp răng mạn tính, viêm tủy

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 60 bệnh nhân bị viêm quanh chóp răng mạn tính đến khám, điều trị tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2021. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Có 25 bệnh nhân nam (41,67%); 35 bệnh nhân nữ (58,33%). Lý do đến khám chủ yếu là sưng đau chiếm 56,67%, răng đổi màu và có lỗ rò: 11,67%, 10%. Nguyên nhân do chấn thương răng: 21,67%, viêm tuỷ: 38,33%. Triệu chứng răng đau khi gõ 91,67%; răng đổi màu 71,67%, lung lay răng 65%, mòn men răng 36,67%. Đường kính vùng tổn thương trên X-quang ≤ 5mm: 71,67%, kích thước > 5mm: 28,33%. Kết luận: Nhóm tuổi ≥ 45 chiếm tỷ lệ cao nhất: 50,00%. Bệnh nhân thường đến vì lí do sưng đau. Răng cửa gặp nhiều nhất trong số các răng 1 chân được nghiên cứu với lý do thường gặp là chấn thương răng. Triệu chứng lâm sàng mờ nhạt với triệu chứng gõ đau chiếm tỷ lệ cao nhất. Tổn thương vùng chóp trên X-quang chủ yếu là kích thước nhỏ (≤ 5mm) với tỷ lệ 71,67%.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Tibúrcio-Machado CS, Michelon C, Zanatta FB, Gomes MS, Marin JA, Bier CA (2021) The global prevalence of apical periodontitis: A systematic review and meta-analysis. International Endodontic Journal 54: 712-735.
2. Phạm Thanh Hải (2008) Nghiên cứu điều trị nội nha lại tại Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia năm 2008. Luận án tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II, Trường Đại học Răng Hàm Mặt, tr. 3-7.
3. Kim S (2010) Prevalence of apical periodontitis of root canal-treated teeth and retrospective evaluation of symptom-related prognostic factors in an urban South Korean population. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 110(6): 795-799.
4. Peters LB, Wesselink PR (2002) Periapical healing of endodontically treated teeth in one and two visits obturated in the presence or absence of detectable microorganisms. International Endodontic Journal 35: 660-667.
5. Bystrom A et al (2006) Healing of periapical lesions of pulpless teeth after endodontic treatment with controlled asepsis. Endod Dent Traumatol 3: 58-63.
6. Waltimo T, Trope M, Haapasalo M, Ørstavik D (2005) Clinical efficacy of treatment procedures in endodontic infection control and one year follow-up of periapical healing. Journal of Endodontics 31(12): 863-866.
7. Trần Thị An Huy (2018) Hiệu quả sát khuẩn ống tuỷ bằng natri hypoclorit, calcium hydroxide và định loại vi khuẩn trong điều trị viêm quanh cuống răng mạn tính. Luận án tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 55-83.
8. Vũ Thị Quỳnh Hà (2009) Đánh giá kết quả điều trị viêm quanh cuống mạn tính ở răng hàm hàm dưới bằng phương pháp nội nha. Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 56-70.
9. Phạm Đan Tâm (2002) Đánh giá kết quả điều trị viêm quanh chóp răng mạn tính các răng một chân bằng điều trị nội nha. Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 23-47.