Đánh giá tính an toàn và hiệu quả của phẫu thuật thay van động mạch chủ ít xâm lấn qua khoang liên sườn 2 trước phải

  • Nguyễn Tiến Đông Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Sinh Hiền Bệnh viện Tim Hà Nội
  • Ngô Vi Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Minh Ngọc Bệnh viện Tim Hà Nội

Main Article Content

Keywords

Thay van động mạch chủ, phẫu thuật tim ít xâm lấn, đường ngực trước phải

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tính hiệu quả và an toàn của phẫu thuật thay van động mạch chủ qua khoang liên sườn 2 trước phải, đặc biệt với đối tượng bệnh nhân lớn tuổi. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu trên 74 bệnh nhân được mổ thay van động mạch chủ qua khoang liên sườn 2 trước phải tại Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108, từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 12 năm 2022. Bệnh nhân được đánh giá trước mổ và theo dõi sau mổ ít nhất 6 tháng. Kết quả: Tỷ lệ tử vong sớm 1,4%, chảy máu phải mổ lại 2,7%, viêm phổi hậu phẫu 13,5%, suy thận cấp hậu phẫu 18,9%, đột quỵ não sau mổ 4,2%, tắc mạch ngoại vi 2,8%, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn 1,4%. Một số các yếu tố nguy cơ trước, trong và sau mổ ảnh hưởng không có ý nghĩa thống kê đến các biến chứng sau mổ. Thời gian thở máy, thời gian nằm hồi sức tích cực, thời gian nằm viện và các biến chứng sớm sau mổ không có khác biệt giữa nhóm trên 65 tuổi với nhóm dưới 65 tuổi. Kết luận: Phẫu thuật thay van động mạch chủ qua khoang liên sườn 2 trước phải là một phương pháp điều trị an toàn với tỷ lệ tử vong và biến cố lớn thấp. Kỹ thuật có thể ứng dụng hiệu quả cho những bệnh nhân lớn tuổi.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bowdish ME, Hui DS, Cleveland JD et al (2016) A comparison of aortic valve replacement via an anterior right minithoracotomy with standard sternotomy: A propensity score analysis of 492 patients. European journal of cardio-thoracic surgery: Official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery. Feb 49(2): 456-463. doi:10.1093/ejcts/ezv038.
2. Chang C, Raza S, Altarabsheh SE et al (2018) Minimally invasive approaches to surgical aortic valve replacement: A meta-analysis. The Annals of thoracic surgery 106(6): 1881-1889. doi:10.1016/j.athoracsur.2018.07.018.
3. Fattouch K, Moscarelli M, Del Giglio M et al (2016) Non-sutureless minimally invasive aortic valve replacement: Mini-sternotomy versus mini-thoracotomy: a series of 1130 patients. Interactive cardiovascular and thoracic surgery 23(2): 253-258. doi:10.1093/icvts/ivw104.
4. Thái PT (2021) Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ ít xâm lấn qua đường mở ngực trước bên phải. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.
5. Lamelas J, Mawad M, Williams R, Weiss UK, Zhang Q, LaPietra A (2018) Isolated and concomitant minimally invasive minithoracotomy aortic valve surgery. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery. 155(3): 926-936.. doi:10.1016/j.jtcvs.2017.09.044.
6. Olds A, Saadat S, Azzolini A et al (2019) Improved operative and recovery times with mini-thoracotomy aortic valve replacement. J Cardiothorac Surg. 14(1):91. doi:10.1186/s13019-019-0912-0
7. Stolinski J, Plicner D, Grudzien G et al (2016) Computed tomography helps to plan minimally invasive aortic valve replacement operations. The Annals of thoracic surgery 101(5): 1745-1752. doi:10.1016/j.athoracsur.2015.10.076.
8. Glauber M, Gilmanov D, Farneti PA et al (2015) Right anterior minithoracotomy for aortic valve replacement: 10-year experience of a single center. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery 150(3): 548-556.. doi:10.1016/j.jtcvs.2015.06.045.
9. Stolinski J, Plicner D, Grudzien G et al (2016) A comparison of minimally invasive and standard aortic valve replacement. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery 152(4): 1030-1039. doi:10.1016/j.jtcvs.2016.06.012.
10. Grossi EA, Loulmet DF, Schwartz CF et al (2011) Minimally invasive valve surgery with antegrade perfusion strategy is not associated with increased neurologic complications. The Annals of thoracic surgery 92(4): 1346-1349; discussion 1349-1350. doi:10.1016/j.athoracsur.2011.04.055.
11. Agarwal S, Garg A, Parashar A et al (2015) In-hospital mortality and stroke after surgical aortic valve replacement: A nationwide perspective. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery. 150(3): 571-578.. doi: https://doi.org/ 10.1016/j.jtcvs.2015.05.068.
12. Lamelas J (2015) Minimally invasive aortic valve replacement: the "Miami Method". Ann Cardiothorac Surg 4(1): 71-77. doi:10.3978/j.issn.2225-319X.2014.12.10.
13. Solinas M, Bianchi G, Chiaramonti F et al (2020) Right anterior mini-thoracotomy and sutureless valves: The perfect marriage. Ann Cardiothorac Surg 9(4): 305-313.
14. Fudulu D, Lewis H, Benedetto U, Caputo M, Angelini G, Vohra HA (2017) Minimally invasive aortic valve replacement in high risk patient groups. Journal of thoracic disease 9(6): 1672-1696. doi:10.21037/jtd.2017.05.21.
15. Cammertoni F, Bruno P, Rosenhek R et al (2020) Minimally invasive aortic valve surgery in octogenarians: Reliable option or fallback solution? Innovations 16(1): 34-42. doi:10.1177/15569 84520974467.