Phẫu thuật tạo hình căng da mặt mini bằng đường mổ hình chữ C vùng thái dương tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Lê Diệp Linh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Vũ Ngọc Lâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Căng da mặt mini, căng da vùng thái dương

Tóm tắt

Mục tiêu: Trình bày chỉ định, kỹ thuật, kết quả của phương pháp căng da mặt mini (căng một phần) với đường mổ hình chữ C vùng thái dương, những tai biến biến chứng và cách xử lý. Đối tượng và phương pháp: Từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2023 có 139 bệnh nhân (2 nam, 137 nữ) tuổi từ 39 đến 63 có tình trạng da má chùng chảy ở các mức độ khác nhau, có thể kết hợp rãnh mũi má sâu, tích mỡ dưới da vùng dưới hàm, góc hàm được can thiệp bằng phẫu thuật căng da mặt mini với đường khâu hình chữ C vùng thái dương, có kết hợp với căng treo lớp SMAS bằng chỉ. Phương pháp tiến cứu can thiệp lâm sàng, theo dõi dọc. Kết quả: Có 83,5% kết quả gần đạt loại tốt, 2 trường hợp (1,5%) kết quả kém. Tai biến chảy máu sau mổ 1 trường hợp, rối loạn sắc tố da sau mổ có 2 trường hợp cần điều trị kéo dài. Kết luận: Căng da mặt mini với sẹo mổ chữ C vùng thái dương kết hợp sử dụng treo SMAS bằng chỉ có hiệu quả cao với các trường hợp chùng chảy da mặt mức độ trung bình, có thể áp dụng tốt với cả trường hợp chùng chảy da mức độ vừa và nặng. Kỹ thuật an toàn, đơn giản, dễ thực hiện.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Derby BM, Codner MA (2017) evidence-based medicine: face lift. Plast reconstr surg 139(1):151-167.
2. Wei B, Duan R, Xie F, Gu J, Liu C, Gao B (2023) Advances in face-lift surgical techniques: 2016-2021. Aesthetic Plast Surg 47(2):622-630. doi: 10.1007/s00266-022-03017-z. Epub 2022 Jul 26.PMID: 35882647.
3. Gülbitti HA, Colebunders B, Pirayesh A, Bertossi D, van der Lei B (2018) Plast reconstr surg. (3):341e-347e. doi: 10.1097/PRS.0000000000004101.PMID: 29481392. Thread – Lift Sutures: Still in the Lift? A Systematic Review of the Literature.
4. Baker SR (2009) Deep plane rhytidectomy and variations. Facial Plast Surg Clin North Am. 17(4): 557-573.
5. Lefkowitz T, Hazani R, Chowdhry S, Elston J, Yaremchuk MJ, Wilhelmi BJ (2013) Anatomical landmarks to avoid injury to the great auricular nerve during rhytidectomy. Aesthet Surg J 33(1): 19-23.
6. Pitanguy I, Ramos AS (1966) The frontal branch of the facial nerve: The importance of its variations in face lifting. Plast Reconstr Surg 38(4): 352-356.
7. Jacono AA, Ransom ER (2012) Patient-specific rhytidectomy: Finding the angle of maximal rejuvenation. Aesthet Surg J 32(7): 804-813.
8. Jacono AA, Alemi AS, Russell JL (2019) A meta-analysis of complication rates among different SMAS facelift techniques. Aesthet Surg J 39(9): 927-942.
9. Gunter AE, Llewellyn CM, Perez PB, Hohman MH, Roofe SB (2021) First bite syndrome following rhytidectomy: A case report. Ann Otol Rhinol Laryngol 130(1): 92-97.