Nghiên cứu chỉ số tương hợp thất phải - động mạch phổi bằng siêu âm tim trước và sau phẫu thuật van ở bệnh nhân hở van hai lá thực thể

  • Đỗ Văn Chiến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Quang Anh Học viện Quân y

Main Article Content

Keywords

Hở van hai lá, siêu âm tim, tương hợp thất phải - động mạch phổi, phẫu thuật tim

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi của chỉ số tương hợp thất phải động mạch phổi (Right ventricular - pulmonary artery coupling - RVPAc) bằng siêu âm tim trước và sau phẫu thuật ở bệnh nhân hở van hai lá thực thể. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu kết hợp tiến cứu mô tả cắt ngang trên 33 bệnh nhân hở van hai lá thực thể được phẫu thuật (sửa van hoặc thay van) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2023. Kết quả: Độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là
59,15 ± 11,67, nam giới chiếm tỷ lệ chủ yếu (75,8%), chỉ số RVPAc trước và sau phẫu thuật lần lượt là
0,47 ± 0,15; 0,58 ± 0,14 (p<0,05). RVPAc với điểm cắt là 0,059 có thể giúp dự báo được việc sử dụng thuốc vận mạch sau phẫu thuật nhưng không dự báo được các biến cố tim mạch khác. Kết luận: Chỉ số RVPAc giảm có ý nghĩa sau phẫu thuật van hai lá, đồng thời có giá trị trong dự đoán (điểm cắt < 0,59) khả năng sử dụng thuốc vận mạch sau phẫu thuật.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Dinh (2023)
Đặc điểm siêu âm tim 2D/3D và cơ chế hở van hai lá ở các bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tại Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Y học Việt Nam tập 526 tháng 5/2023.
2. Vũ Quỳnh Nga, Nguyên Mai Hương (2023) Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân phẫu thuật van hai lá tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Tạp chí phẫu thuật tim mạch lồng ngực số 43 tháng 8/2023.
3. Izquierdo-Gómez MM, Marí-López B, Lacalzada-Almeida J (2018) Ischaemic mitral valve regurgitation. E-journal of Cardiology Practice 16(12).
4. Sultan I, Cardounel A, Abdelkarim I, Kilic A, Althouse AD, Sharbaugh MS, Gupta A, Xu J, Fukui M, Simon MA, Schindler JT, Lee JS, Gleason TG, Cavalcante JL (2020) Right ventricle to pulmonary artery coupling in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation. Heart 105(2): 117-121. doi: 10.1136/heartjnl-2018-313385.
5. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, Burri H, Butler J, Čelutkienė J, Chioncel O, Cleland JGF, Coats AJS, Crespo-Leiro MG, Farmakis D, Gilard M, Heymans S, Hoes AW, Jaarsma T, Jankowska EA, Lainscak M, Lam CSP, Lyon AR, McMurray JJV, Mebazaa A, Mindham R, Muneretto C, Francesco Piepoli M, Price S, Rosano GMC, Ruschitzka F, Kathrine Skibelund A; ESC Scientific Document Group (2021) ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 42(36): 3599-3726. doi: 10.1093/eurheartj/ehab368.
6. Shahim B and Hahn RT (2021) Right Ventricular-Pulmonary Arterial Coupling and Outcomes in Heart Failure and Valvular Heart Disease. Structural Heart 5(2): 128 -139.
7. Osteresch R, Diehl K, Kuhl M et al (2018) Impact of right heart function on outcome in patients with functional mitral regurgitation and chronic heart failure undergoing percutaneous edge-to-edge-repair. J Interv Cardiol 31: 916-924. doi:10.1111/joic.12566.
8. Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, Carabello BA, Erwin JP 3rd, Gentile F, Jneid H, Krieger EV, Mack M, McLeod C, O'Gara PT, Rigolin VH, Sundt TM 3rd, Thompson A, Toly C (2021) 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation 143: 72-227.