Mối liên quan giữa IgE toàn phần huyết thanh và đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở trẻ em viêm da cơ địa

  • Đỗ Thị Thu Hiền Bệnh viện Da liễu Trung ương
  • Lương Thị Minh Thúy Bệnh viện Da liễu Trung ương

Main Article Content

Keywords

Viêm da cơ địa, nồng độ IgE toàn phần huyết thanh

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát mối liên quan giữa IgE toàn phần huyết thanh với các đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhi viêm da cơ địa (VDCĐ). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 139 bệnh nhân viêm da cơ địa từ 2-12 tuổi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023. Kết quả: Trong số bệnh nhân VDCĐ trẻ em nghiên cứu, nồng độ IgE toàn phần trung bình là 709,6 ± 1000,4IU/ml, số bệnh nhân có IgE cao chiếm 74,8%. Nhóm có tiền sử gia đình mắc bệnh lý dị ứng có tỷ lệ IgE toàn phần cao gấp 1,4 lần so với nhóm không có tiền sử gia đình (p<0,01). Nồng độ IgE toàn phần của bệnh nhi viêm da cơ địa mức độ nhẹ thấp hơn có ý nghĩa so với bệnh nhân mức độ trung bình, nặng. Nhóm có số lượng bạch cầu ái toan cao trong máu có tỷ lệ IgE toàn phần cao gấp 1,3 lần so với nhóm có số lượng bạch cầu ái toan trong máu bình thường (p=0,01).
Không tìm thấy mối liên quan giữa giới tính, tiền sử dị ứng, giai đoạn bệnh với IgE toàn phần. Kết luận: Xét nghiệm IgE toàn phần là xét nghiệm có giá trị gợi ý trong chẩn đoán viêm da cơ địa đặc biệt ở nhóm bệnh nhân có tiền sử gia đình mắc bệnh dị ứng. Xét nghiệm IgE toàn phần cũng giúp cho việc tiên lượng mức độ bệnh VDCĐ trẻ em.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Deckers IAG, McLean S, Linssen S, Mommers M, van Schayck CP, Sheikh A (2012) Investigating international time trends in the incidence and prevalence of atopic eczema 1990-2010: A systematic review of epidemiological studies. PloS One 7(7): 39803. doi:10.1371/journal.pone.0039803.
2. Furue M, Chiba T, Tsuji G et al (2017) Atopic dermatitis: Immune deviation, barrier dysfunction, IgE autoreactivity and new therapies. Allergol Int. 66(3): 398-403. doi:10.1016/j.alit.2016.12.002.
3. Amarasekera M (2011) Immunoglobulin E in health and disease. Asia Pac Allergy 1(1): 12-15. doi:10.5415/apallergy.2011.1.1.12.
4. Trương Tiểu Vi, Nguyễn Tất Thắng, Văn Thế Trung (2018) Nồng độ IgE huyết thanh toàn phần và đặc hiệu trên bệnh nhân viêm da cơ địa tại bệnh viện
Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. chí Y học
Thành phố Hồ Chí Minh 22(4), tr. 125-129.
5. Aung T (2019) Immunoglobulin E tests. DermNet NZ, Australia.
6. Schäfer T, Heinrich J, Wjst M, Adam H, Ring J, Wichmann HE (1999) Association between severity of atopic eczema and degree of sensitization to aeroallergens in schoolchildren. J Allergy Clin Immunol 104(6): 1280-1284. doi:10.1016/s0091-6749(99)70025-4.
7. Phạm Diễm Hương (2019) Mối liên quan giữa nồng độ IgE toàn phần và mức độ bệnh viêm da cơ địa trẻ em. Luận văn Thạc sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội.
8. Kumar MK, Singh PK, Patel PK (2014)
Clinico-immunological profile and their correlation with severity of atopic dermatitis in Eastern Indian children. J Nat Sci Biol Med 5(1): 95-100. doi:10.4103/0976-9668.127296.
9. Kiiski V, Karlsson O, Remitz A, Reitamo S (2015) High serum total IgE predicts poor long-term outcome in atopic dermatitis. Acta Derm Venereol 95(8): 943-947. doi:10.2340/00015555-2126.
10. Vaneckova J, Bukač J (2016) The severity of atopic dermatitis and the relation to the level of total IgE, onset of atopic dermatitis and family history about atopy. Food Agric Immunol 27(5): 734-741. doi:10.1080/09540105.2016.1183598.