Kết quả chăm sóc người bệnh xơ gan mất bù theo mô hình đội tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

 • Đào Thị Hồng Mai Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Trần Văn Hải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Thị Hương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Khắc Tuân Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Lý Long Bình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Thị Hiền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Thị Nhung Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Cao Thị Lan Anh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Lê Ngọc Mai Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Đỗ Ngọc Ánh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Thị Phương Liên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Thị Hậu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Nguyễn Duy Phương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Xơ gan mất bù, chăm sóc sức khỏe mô hình đội, giáo dục sức khỏe

Tóm tắt

Mục tiêu: Phân tích kết quả chăm sóc theo mô hình đội ở người bệnh xơ gan mất bù. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang, 204 người bệnh xơ gan mất bù tại Viện Điều trị các bệnh Tiêu hóa, từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2022. Được chăm sóc sức khỏe theo mô hình đội. Kết quả: Nam/nữ: 5,17/1, tuổi trung bình: 57,9 ± 12,1 (năm); tiền sử chủ yếu do lạm dụng rượu bia và nhiễm virus viêm gan B. Child-Pugh B và C là 56%, 34%. Kết quả cải thiện triệu chứng khi ra viện là 85,3%. Có mối liên quan giữa nhóm tuổi, tiền căn bệnh, thời gian mắc bệnh, mức độ chức năng gan với kết quả chăm sóc người bệnh xơ gan mất bù (p<0,05). Kết luận: Chăm sóc theo mô hình đội cần chú trọng tới người bệnh xơ gan mất bù cao tuổi, lạm dụng rượu, mắc bệnh nhiều năm, chức năng gan kém. Cần nâng cao việc giáo dục sức khỏe cho người bệnh.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2011) Thông tư 07/2011/TT-BYT về Hướng dẫn điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong các bệnh viện.
2. La Văn Hà (2022) Thực trạng chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh xơ gan và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Luận văn Thạc sĩ điều dưỡng, Trường Đại học Thăng Long.
3. Nguyễn Phương Nhung (2020) Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân xơ gan điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Khoa Tiêu hoá-Bệnh viện Bạch Mai. Luận văn Thạc sĩ điều dưỡng, Trường Đại học Thăng Long.
4. Lý Thị Ngọc Yến (2022) Kết quả chăm sóc người bệnh xơ gan và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng năm 2020-2021. Luận văn Thạc sĩ điều dưỡng, Trường Đại học Thăng Long.
5. Mathur AK, Chakrabarti AK, Mellinger JL, Volk ML, Day R, Singer AL, Hewitt WR, Reddy KS, Moss AA (2017) Hospital resource intensity and cirrhosis mortality in United States. World J Gastroenterol 23(10): 1857-1865.
6. Schuppan D, Afdhal NH (2008) Liver Cirrhosis. Lancet 371(6915): 838-851.
7. European Association for the Study of the Liver (2018) EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 69(2): 406-460. doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.024.
8. Hansen L, Chang MF, Hiatt S, Dieckmann NF, Mitra A, Lyons KS, Lee CS (2022) Symptom Classes in Decompensated Liver Disease. Clinical Gastroenterology and Hepatology 20 11: 2551-2557.
9. Low TS, Gudrun Rohde, Katherine Pittordou et al (2018) Supportive and palliative care in people with cirrhosis: International systematic review of the perspective of patients, family members and health professionals. Journal of Hepatology 69(6): 1260-1273.
10. Thuy TX (2019) Patient knowledge about disease self-management of cirrhosis. Master's Theses Student Research, University of Northern Colorado Scholarship & Creative Works.