Hiệu quả điều trị mày đay mạn tính bằng desloratadin kết hợp montelukast

  • Nguyễn Thị Quỳnh Trang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Bùi Phương Linh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thị Hải Yến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Thanh Hà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Mày đay mạn, montelukast-desloratadin

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị mày đay mạn tính bằng uống desloratadin kết hợp montelukast. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên có đối chứng so sánh trên 92 bệnh nhân được chẩn đoán mày đay mạn tại Khoa Khám bệnh, Trung tâm Da liễu - Dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2023. Bệnh nhân được phân ngẫu nhiên theo quy luật chẵn-lẻ vào 2 nhóm điều trị: Nhóm nghiên cứu (desloratadin 10mg/ngày-montelukast 10mg/ngày) và nhóm đối chứng (desloratadin 10mg/ngày). So sánh hiệu quả điều trị về mức độ ngứa, tần suất ngứa, số lượng sẩn, điểm USA7, TSS, Cu-QoL và tác dụng phụ tại các thời điểm 4 tuần, 8 tuần sau khi bắt đầu điều trị. Kết quả: 2 phác đồ đều có hiệu quả tốt về tất cả các tiêu chí đánh giá tại thời điểm 4 tuần và 8 tuần sau khi bắt đầu điều trị. Số lượng sẩn của nhóm nghiên cứu giảm nhiều hơn so với nhóm đối chứng. Tuy nhiên các tiêu chí về mức độ ngứa, kích thước sẩn, tần suất bệnh, điểm TSS, USA7 và Cu-QoL của hai nhóm là tương đương nhau. Không có tác dụng phụ nào đáng kể được ghi nhận ở 2 nhóm điều trị. Kết luận: Montelukast-desloratadin là phác đồ có hiệu quả cao hơn và mức độ dung nạp tương đương với phác đồ desloratadin đơn thuần.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Zuberbier T, Aberer W, Asero R et al (2018) The EAACI/GA(2)LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria. Allergy 73(7): 1393-1414.
2. Bracken SJ, Abraham S, Macleod AS (2019) Autoimmune Theories of Chronic Spontaneous Urticaria. Front Immunol 10:627. doi: 10.3389/fimmu.2019.00627.
3. Nguyễn Năng An (2003) Tình hình dị ứng thuốc ở nước ta, đề xuất những biện pháp can thiệp. Đề tài cấp nhà nước. Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, tr. 50-52.
4. Yun J, Katelaris CH, Weerasinghe A (2011) Impact of chronic urticaria on the quality of life in Australian and Sri Lankan populations. Asia Pac Allergy 1(1): 25-29.
5. Zuberbier T, Asero R, Bindslev-Jensen C, Walter Canonica G, Church MK, Giménez-Arnau AM, Grattan CEH, Kapp A, Maurer M, Merk HF, Rogala B, Saini S, Sánchez-Borges M, Schmid-Grendelmeier P, Schünemann H, Staubach P, Vena GA, Wedi B (2009) EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline: Management of urticaria. Allergy 64: 1417-1426.
6. Chow SKW (2012) Management of chronic urticaria in Asia: 2010 AADV consensus guidelines. Asia Pac Allergy 2(2): 149-160.
7. Ngô Thị Minh Nguyệt (2020) Kết quả điều trị mày đay mạn tự phát bằng colchicin kết hợp desloratadin. Luận văn thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
8. Nettis E, Colanardi MC, Soccio AL, Ferrannini A, Vacca A (2004) Desloratadine in combination with montelukast in the treatment of chronic urticaria: A randomized, double‐blind, placebo‐controlled study. Clinical & Experimental Allergy 34(9): 1401-1407.
9. Di Lorenzo G, Pacor ML, Mansueto P, Esposito Pellitteri M, Lo Bianco C, Ditta V, Martinelli N, Rini GB (2004) Randomized placebo-controlled trial comparing desloratadine and montelukast in monotherapy and desloratadine plus montelukast in combined therapy for chronic idiopathic urticaria. Journal of Allergy and Clinical Immunology 114(3): 619-625.
10. Sarkar TK, Sil A, Pal S, Ghosh C, Das NK (2017) Effectiveness and safety of levocetirizine 10mg versus a combination of levocetirizine 5mg and montelukast 10 mg in chronic urticaria resistant to levocetirizine 5 mg: A double-blind, randomized, controlled trial. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 83(5): 561-568.