Giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá tổn thương dây chằng chéo trước khớp gối do chấn thương

  • Phùng Anh Tuấn
  • Nguyễn Công Tác
  • Đặng Vĩnh Hiệp

Main Article Content

Keywords

Dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau, cộng hưởng từ, nội soi

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả hình ảnh và xác định giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước. Đối tượng và phương pháp: 54 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Việt Đức từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2019. Đối chiếu phát hiện các thể tổn thương trên cộng hưởng từ và nội soi bằng hệ số Kappa. So sánh kết quả cộng hưởng từ với nội soi dựa trên bảng ma trận 2 × 2. Kết quả: Hình ảnh trực tiếp: Dây chằng có hình thái bất thường 57,4%, không thấy dây chằng 37%, bong điểm bám vào xương chày 5,6%. Hình ảnh gián tiếp: Dây chằng chéo sau chùng 29,6%, trật xương chày ra trước 46,3%, sụn chêm ngoài di lệch ra sau 25,9%. Chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước, cộng hưởng từ có độ nhạy: 98,1%, độ đặc hiệu: 100%. Đánh giá thể tổn thương phát hiện trên cộng hưởng từ với nội soi phù hợp mức độ tốt Kappa 0,698. Kết luận: Cộng hưởng từ rất có giá trị trong đánh giá tổn thương dây chằng chéo trước.


Từ khóa: Dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau, cộng hưởng từ, nội soi.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Phương Đan (2009) Đánh giá vai trò của chụp cộng hưởng từ khớp gối trong khảo sát tổn thương dây chăng chéo trước. Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
2. Nguyễn Hồng Thanh (2014) Đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương dây chằng chéo trước và sụn gối do chấn thương. Luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bệnh viện Bạch Mai.
3. Glenn AT, Lawrence MD, Wiggins ME et al (1993) Tears of the anterior cruciate ligament: Primary and secondary signs at MR imaging. Radiology 188: 661-667.
4. Hardy JC, Gregory TE, William AG et al (2012) Accuracy of magnetic resonance imaging of the knee in the community setting. Sports Health: 222-231.
5. Kam CK, Chee DW, Peh WC et al (2010) Magnetic resonance imaging of cruciate ligament injuries of the knee. Canadian Association of Radiologists Journal 61: 80-89.
6. McCauley TR, Moses M, Kier R et al (1994) MR diagnosis of tears of anterior cruciate ligament of the Knee: Importance of ancillary findings. AJR 162: 115-119.
7. Phelan N, Rowland P, Galvin R et al (2015) A systematic review and meta‑analysis of the diagnostic accuracy of MRI for suspected ACL and meniscal tears of the knee. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc: 1-15.
8. Roger B, Helenon O, Bastian D et al (1991) Pathologie des ligament et de l’appareil extenseur. IRM du genou, Masson: 83-105.
9. Ruth C, Gayle W, Stephen B et al (2007) Magnetic resonance maging versus arthroscopy in the diagnosis of knee pathology, concentrating on meniscal lesions and ACL tears: A systematic review. British Medical Bulletin 84: 5-23.
10. Sudipta R, Fitzgerald SW, Sonin AH (1997) Using MR imaging to diagnose partial tears of the anterior cruciate ligament: Value of axial images. AJR 168: 1487-1491.