Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân đái tháo đường type 2 lần đầu đến khám tại Khoa Khám bệnh Cán bộ cao cấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Nguyễn Đức Ngọ
  • Trần Thái Hà
  • Trần Đình Thắng
  • Luyện Trung Kiên

Main Article Content

Keywords

Đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 lần đầu đến khám tại Khoa Khám bệnh Cán bộ cao cấp (C1.2). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến các bệnh nhân đái tháo đường type 2. Đối tượng và phương pháp: Tất cả bệnh nhân đái tháo đường type 2 đến khám lần đầu tại Khoa C1.2 thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, phương pháp nghiên cứu mô tả, cắt ngang. Kết quả và kết luận: Triệu chứng lâm sàng thường gặp: Uống nhiều 49,7%, gầy sút cân 26,6%, tê bì tay chân: 15,5% và ít gặp nhất là ăn nhiều: 8,0%, 67,8% bệnh nhân có rối loạn lipid máu, 44,7% tăng cholesterol máu toàn phần, 56,8% tăng triglyceride, 38,0% tăng LDL-C, 31,7% giảm HDL-C. Một số yếu tố liên quan đến bệnh đái tháo đường: Tiền sử gia đình liên quan là 9,4%, thói quen uống rượu 27,8%, thói quen hút thuốc lá 18,0%, thói quen tập thể dục: 43,5%.


  Từ khóa: Đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Tạ Văn Bình và cộng sự (2007) Kết quả điều tra đái tháo đường và rối loạn dung nạp đường huyết ở đối tượng có nguy cơ cao tại Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hoá và Nam Định. Hội nghị Khoa học Toàn quốc chuyên ngành Nội tiết và Chuyển hoá lần thứ 3, tr. 738-749.
2. Lê Cảnh Chiến, Đỗ Công Tuyển và cộng sự (2007) Kết quả điều tra dịch tễ học bệnh đái tháo đường tại thị xã Tuyên Quang. Hội nghị Khoa học Toàn quốc chuyên ngành Nội tiết và Chuyển hoá lần thứ 3, tr. 317-319.
3. Vũ Huy Chiến và cộng sự (2007) Tìm hiểu mối liên quan giữa yếu tố nguy cơ với tỷ lệ mắc đái tháo đường type 2 tại một số vùng dân cư tỉnh Thái Bình. Hội nghị Khoa học Toàn quốc chuyên ngành Nội tiết và Chuyển hoá lần thứ 3, tr. 672-676.
4. Võ Bảo Dũng (2008) Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Tạp chí Y học thực hành, (616 + 617), tr. 267-273.
5. Hoàng Thị Đợi, Nguyễn Kim Lương (2007) Nghiên cứu thực trạng bệnh đái tháo đường type 2 đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Hội nghị Khoa học Toàn quốc chuyên ngành Nội tiết và Chuyển hoá lần thứ 3, tr. 900-911.
6. Bế Thu Hà (2009) Nghiên cứu thực trạng bệnh đái tháo đường điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Luận văn Thạc sỹ y khoa, Trường Đại học Y Thái Nguyên.
7. Trần Văn Hiên, Tạ Văn Bình và cộng sự (2007) Nghiên cứu rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 lần đầu được phát hiện tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Hội nghị Khoa học Toàn quốc chuyên ngành Nội tiết và Chuyển hoá lần thứ 3, tr. 66-669.
8. Trương Văn Sáu (2007) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên.
9. Hoàng Trung Vinh (2008) Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 trên 60 tuổi. Tạp chí Y học thực hành, (616 + 617), tr. 312-318.
10. International Diabetes Federation (2018) IDF diabetes atlas 8th edition.