Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến viêm phổi do rhinovirus ở trẻ em

  • Phạm Thu Hiền
  • Nguyễn Thị Thùy Linh

Main Article Content

Keywords

Viêm phổi, rhinovirus, trẻ em

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố liên quan đến viêm phổi có nhiễm rhinovirus ở trẻ em. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 300 bệnh nhân viêm phổi tuổi từ 01 tháng đến 05 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019 mắc viêm phổi được sàng lọc rhinovirus bằng kỹ thuật real-time PCR. Kết quả: Triệu chứng lâm sàng chủ yếu là ho, khò khè và sốt. Tỷ lệ viêm phổi nặng có suy hô hấp cao 61,4%. Xét nghiệm bạch cầu, CRP thường không tăng (chiếm trên 50% các trường hợp). Tỷ lệ tổn thương phổi chủ yếu là hình ảnh tổn thương phổi kẽ (chiếm 27,6%), nốt mờ (chiếm 51%) và đám mờ (chiếm 21,4%). Yếu tố liên quan đến viêm phổi có nhiễm rhinovirus: Trẻ có tiền sử đẻ non (OR = 2,27, 95% CI: 1,090 - 4,724, p<0,05). Kết luận: Viêm phổi có nhiễm rhinovirus có biểu hiện lâm sàng nặng chủ yếu là ho, sốt, khò khè, suy hô hấp. Tiền sử đẻ non có liên quan đến tần suất viêm phổi có nhiễm rhinovirus ở trẻ em.


Từ khóa: Viêm phổi, rhinovirus, trẻ em.


 

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Phạm Thu Hiền và cộng sự (2014) Căn nguyên gây viêm phổi ở trẻ em trên một tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Y học Dự phòng, số 8, tr. 65-69.
2. Trần Qụy và Trần Thị Hồng Vân (2013) Viêm phế quản phổi. Bài giảng Nhi khoa, Tập 1, Nhà xuất bản Y học, tr. 390-396.
3. Berce V, Unuk S, Duh D, Homšak M et al (2015) Clinical and laboratory characteristics of viral lower respiratory tract infections in preschool children. Wien Klin Wochenschr 127(5): 255-262.
4. Bicer S, Giray T, Çöl D et al (2013) Virological and clinical characterizations of respiratory infections in hospitalized children. Ital J Pediatr 39: 22.
5. Do AHL, Doorn HR, Nghiem MN et al (2011) Viral etiologies of acute respiratory infections among hospitalized Vietnamese children in Ho Chi Minh City, 2004 - 2008. PLoS One 6(3): 18176.
6. Maria H, Elina L, Ville F, Tytti V et al (2019) Characteristics of hospitalized rhinovirus-associated community-acquired pneumonia in children, Finland, 2003 - 2014. Front Med (Lausanne) 6: 235.
7. Louie JK, Roy-Burman A et al (2009) Rhinovirus associated with severe lower respiratory tract infections in children. Pediatr Infect Dis J 28(4): 337-339.
8. Rudan I, Boschi-Pinto C, Biloglav Z (2008) Epidemiology and etiology of childhood pneumonia. Bull World Health Organ 86(5): 408-416.
9. WHO (2004) WHO/UNICEF joint statement: management of pneumonia in community settings. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/68926.
10. Yoshida LM, Suzuki M et al (2010) Viral pathogens associated with acute respiratory infections in central vietnamese children. Pediatr Infect Dis J 29(1): 75-77.