Ban Biên tập Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 trân trọng thông báo phát hành Tạp chí khoa học số 2/2024 và số 3/2024 hình thức online.

Bạn đọc theo dõi bản online theo các link dưới đây:

- Tạp chí số 2/2024: Tại đây

- Tạp chí số 3/2024: Tại đây

- Địa điểm: Ban biên tập Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, tầng 6 Nhà Chỉ huy-cơ quan. Hoặc tại: Thư viện chuyên môn, tầng 8 Cụm Công trình trung tâm.

Số 1, Trần Hưng Đạo, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Thời gian: 8h-11h, các ngày làm việc trong tuần

- SĐT: 0988080288 (Đ/c Hiền).

Trân trọng thông báo!

Ban Biên tập Tạp chí Y Dược lâm sàng 108.