Return to Article Details Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật cắt khối tá tụy có ứng dụng miệng nối tuỵ hỗng tràng theo Blumgart cải biên Download Download PDF